Ngokwamanani kunye namanani eSER Dutch…

Ngokwamanani kunye namanani e-Dutch SER (iBhunga lezeNtlalontle nezoQoqosho laseNetherlands), inani lokudityaniswa kweDatshi lenyuke kakhulu. Xa kuthelekiswa no-2015 inani lokudityaniswa lonyuke nge-22% ngowama-2016. Oku kudityaniswa ikakhulu kwenzekile kwicandelo lenkonzo- kunye nelamashishini. Iinkampani ezikwicandelo elingenzi nzuzo zidibana ngolangazelelo. Ukuba la manani ayakukhuthaza-njengosomashishini- ukuba uqale ngokucinga ngokudibana, nceda ungalibali ukuthobela le Khowudi yokuDibana (Fusiegedragsregels)!

isabelo