Ukulungiswa komThetho wokuLawulwa kweOfisi yeDatshi waseDatshi

Ngokwe-Dutch Trust Office Supervision Act, le nkonzo ilandelayo ithathwa njengenkonzo yokuthembela: ukubonelelwa ngendawo yokuhlala kweziko elisemthethweni okanye inkampani ngokudibeneyo nokunikezelwa kweenkonzo ezongezelelweyo. Ezi nkonzo zongezelelweyo zinokuthi, phakathi kwezinye izinto, zibe nokubonelela ngeengcebiso zomthetho, ukhathalelo lokubuyisa irhafu kunye nokwenza imisebenzi enxulumene nokulungiselela, ukuvavanywa okanye ukuphicothwa kweeakhawunti zonyaka okanye ukuqhutywa kolawulo lweshishini. Ngokuziqhelanisa, ukubonelelwa nge-domicile kunye nokubonelelwa kweenkonzo ezongezelelweyo zihlala zahlulwa; Ezi nkonzo aziboneleli ngeqela elinye. Iqela elibonelela ngeenkonzo ezongeziweyo lizisa umthengi ekunxibelelaneni neqela elinikezela i-domicile okanye okuphikisanayo. Ngale ndlela, bobabini ababoneleli abaweli kwinqanaba loMthetho wokuLawulwa kweOfisi yeDatshi.

However, with a Memorandum of Amendment of June 6, 2018, a proposal was made to impose a prohibition on this separating of services. This prohibition entails that service providers are proving a trust service according to the Dutch Trust Office Supervision Act when they provide services that are aimed both at the provision of domicile and at the  provision of additional services. Without a permit, a service provider is therefore no longer allowed to provide additional services and to subsequently bring the client in contact with a party that provides domicile. Furthermore, a service provider who does not have a permit may not act as an intermediary by bringing a client in contact with various parties who can provide domicile and provide additional services. The bill to amend the Dutch Trust Office Supervision Act is now in the Senate. When this bill is adopted, this will have major consequences for many companies; a lot of companies will have to apply for a permit under the Dutch Trust Office Supervision Act in order to continue their current activities.

isabelo