U-BF Skinner wakhe wathi "Umbuzo wokwenyani ayikokuba oomatshini bacinga kodwa ingaba amadoda ayacinga"…

U-BF Skinner ukhe wathi "Umbuzo wokwenene ayisiyo ukuba oomatshini bacinga kodwa ngaba amadoda ayakwenza oko". Eli lizwi lisebenza kakhulu kwinto entsha yemoto eqhuba ngokwakho nakwindlela uluntu olujongana ngayo nale mveliso. Umzekelo, umntu kufuneka aqale ukucinga ngempembelelo yemoto yokuqhuba ngokwakho yoyilo lothungelwano lwendlela lwesiDatshi. Ngesi sizathu, UMphathiswa Schultz van Haegen wanika le ngxelo 'iZelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen' ('Iimoto ezizisebenzelayo, Ukufumana ifuthe kuyilo lweendlela') kwiNdlu yabaMeli beDatshi ngoDisemba 23. Le ngxelo phakathi kwezinye ichaza ulindelo lokuba kuya kwenzeka ukushiya iimpawu kunye neempawu zendlela, ukuyila iindlela ngokwahlukileyo kunye nokutshintshiselana ngedatha phakathi kwezithuthi. Ngale ndlela, imoto eqhuba ngokwakho inokuba negalelo ekupheliseni iingxaki zendlela.

isabelo