Isikhalazo esiqhelekileyo kwilizwe lezomthetho kukuba abameli ngokubanzi bathanda ukusebenzisa abangaqondakali…

Isikhalazo esiqhelekileyo kwilizwe lezomthetho kukuba abameli ngokubanzi bathambekele ekwenzeni umlo ongaqondakali. Kuyabonakala ukuba oku akusoloko kuyingxaki. Umgwebi uHansje Loman kunye nomgcini-zincwadi zobhaliso uHans Braam wenkundla yase-Amsterdam basandula kufumana i-'Klare Taalbokaal 2016 '(iTyhila ulwimi olucacileyo ngo-2016) ngokubhala esona sigqibo sinkundla siqondakalayo. Isigqibo esimalunga nokumiswa kwelayisensi yokuqhuba ngenxa yokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi.

13-03-2017

isabelo