Kondisyon nan kontèks reyinifikasyon fanmi an

Kondisyon nan kontèks reyinifikasyon fanmi an

Lè yon imigran jwenn yon pèmi rezidans, yo ba li dwa pou reyinifikasyon fanmi an tou. Reyinifikasyon Fanmi vle di ke manm fanmi yo nan detantè a estati yo gen dwa pou yo vini nan Netherlands. Atik 8 nan Konvansyon Ewopeyen an sou Dwa Moun bay pou dwa a respekte lavi fanmi yo. Reyinifikasyon fanmi souvan konsène paran imigran yo, frè yo ak sè yo oswa timoun yo. Sepandan, detantè estati a ak fanmi li dwe ranpli yon kantite kondisyon.

Kondisyon nan kontèks reyinifikasyon fanmi an

Referans lan

Moun ki gen estati a refere tou kòm patwone nan pwosedi pou reyinifikasyon fanmi an. Sponsò a dwe soumèt aplikasyon pou reyinifikasyon fanmi an nan IND nan twa mwa apre li fin jwenn yon pèmi rezidans. Li enpòtan pou manm fanmi yo deja fòme yon fanmi anvan imigran an te vwayaje nan Netherlands. Nan ka a nan yon maryaj oswa patenarya, imigran an dwe demontre ke patenarya a se ki dire lontan ak san konte e ke li te deja egziste anvan imigrasyon an. Moun ki gen estati a dwe Se poutèt sa pwouve ke fòmasyon fanmi te deja pran plas anvan vwayaj li oswa li. Vwayaj prensipal prèv yo se dokiman ofisyèl, tankou sètifika maryaj oswa batistè. Si detantè estati a pa gen aksè a dokiman sa yo, yon tès ADN ka pafwa mande pou pwouve lyen fanmi an. Anplis de sa nan pwouve relasyon fanmi an, li enpòtan pou moun ki ap sipòte a gen ase lajan pou sipòte manm fanmi an. Anjeneral sa vle di ke detantè estati a dwe touche salè minimòm legal la oswa yon pousantaj ladan l.

Lòt tèm ak kondisyon

Kondisyon adisyonèl aplike pou manm fanmi espesifik. Manm fanmi ki gen ant 18 ak 65 dwe pase yon egzamen debaz entegrasyon sivik anvan yo vini nan Netherlands. Sa a se tou refere yo kòm kondisyon an entegrasyon sivik. Anplis de sa, pou maryaj kontrakte anvan detantè estati a te vwayaje nan Netherlands, tou de patnè yo dwe te rive nan laj minimòm 18 an. ane ki gen laj.

Si sponsò a vle reyini ak pitit li yo, sa ki annapre yo obligatwa. Timoun yo dwe minè nan moman yo soumèt aplikasyon pou reyinifikasyon fanmi an. Timoun ki soti nan 18 a 25 ane fin vye granmoun ka elijib tou pou reyinifikasyon fanmi ak paran yo si timoun nan te toujou aktyèlman fè pati fanmi an epi li toujou fè pati fanmi paran yo.

MVV

Anvan IND bay pèmisyon pou fanmi an vini nan Netherlands, manm fanmi yo dwe rapòte bay anbasad Olandè a. Nan anbasad la yo ka aplike pou yon MVV. Yon MVV kanpe pou 'Machtiging voor Voorlopig Verblijf', ki vle di pèmisyon pou rete tanporèman. Lè y ap soumèt aplikasyon an, anplwaye nan anbasad la ap pran anprent dwèt manm fanmi an. Li dwe remèt tou yon foto paspò epi siyen li. Ap aplikasyon an Lè sa a, dwe voye bay IND la.

Pri a nan vwayaj la nan anbasad la ka trè wo ak nan kèk peyi li ka trè danjere. Patwone a ka Se poutèt sa tou aplike pou MVV a ak IND la pou manm fanmi li (yo). Sa a se aktyèlman rekòmande pa IND la. Nan ka sa a, li enpòtan pou moun ki parennen an pran yon foto paspò manm fanmi an ak yon deklarasyon antecedan manm fanmi an siyen. Pa mwayen yon deklarasyon antecedans manm fanmi an deklare ke li pa gen okenn pase kriminèl.

Desizyon IND

IND la ap tcheke si aplikasyon w lan konplè. Sa a se ka a lè ou te ranpli nan detay yo kòrèkteman epi ajoute tout dokiman ki nesesè yo. Si aplikasyon an pa konplè, ou pral resevwa yon lèt pou korije omisyon an. Lèt sa a ap gen enstriksyon sou fason pou ranpli aplikasyon an ak dat aplikasyon an dwe ranpli.

Yon fwa IND la te resevwa tout dokiman yo ak rezilta yo nan nenpòt ki envestigasyon, li pral tcheke si wi ou non ou ranpli kondisyon yo. Nan tout ka, IND la ap evalye, sou baz yon evalyasyon endividyèl sou enterè yo, si gen yon fanmi oswa lavi fanmi ki Atik 8 ECHR aplike. Ou pral resevwa yon desizyon sou aplikasyon w lan. Sa a kapab yon desizyon negatif oswa yon desizyon pozitif. Nan evènman an nan yon desizyon negatif, IND la rejte aplikasyon an. Si ou pa dakò ak desizyon IND la, ou ka fè objeksyon kont desizyon an. Sa a ka fè pa voye yon avi sou objeksyon bay IND la, kote ou eksplike poukisa ou pa dakò ak desizyon an. Ou dwe soumèt objeksyon sa a nan lespas 4 semèn apre dat desizyon IND la.

Nan ka yon desizyon pozitif, yo apwouve aplikasyon pou reyinifikasyon fanmi an. Manm fanmi an pèmèt yo vini nan Netherlands. Li oswa li ka ranmase MVV a nan anbasad la mansyone sou fòm aplikasyon an. Sa dwe fèt nan lespas 3 mwa aprè desizyon pozitif la e souvan yo dwe pran yon randevou. Anplwaye anbasad la kole MVV sou paspò a. MVV a valab pou 90 jou. Manm fanmi an dwe Lè sa a, vwayaje nan Netherlands nan 90 jou sa yo epi rapòte nan kote resepsyon an nan Ter Apel.

Èske ou se yon imigran epi ou bezwen èd avèk oswa ou gen kesyon sou pwosedi sa a? Avoka nou yo ap kontan ede ou. Tanpri kontakte Law & More.

Law & More