Isikimu seDatshi esineSakhono esiPhezulu sokuHamba kwabaFuduki i-2018

Imakethi yabasebenzi baseDatshi iya isiba kumazwe amaninzi. Inani labasebenzi bamanye amazwe ngaphakathi kwimibutho yamaDatshi kunye namashishini ayakhula. Kubantu abavela ngaphandle kwe-European Union kunokwenzeka ukuba beze eNetherlands njengomfuduki onobuchule kakhulu. Kodwa yintoni mfuduki onobuchule? Umfuduki onobuchule ngumphambukeli ofundwe kakhulu njengommi welizwe liphela ngaphandle kwe-EU kunye neSwitzerland efuna ukungena eNetherlands ukuze abe negalelo kuqoqosho lwethu olusekwe kulwazi.

Yeyiphi imeko yokuqesha umhambi onobuchule kakhulu?

Ukuba umqeshi ufuna ukuzisa umntu onobuchule bokufudukela eNetherlands, umqeshi kuya kufuneka abenompempe ovunyiweyo. Ukuze ube ngummisi-lwazi owaziwayo, umqeshi kuya kufuneka afake isicelo kwi-Insigration- and Naturalization Service (IND). Emva koko i-IND iyakuthatha isigqibo sokuba ngaba umqeshi uyakufanelekela ukuba ngusompempe owaziwayo. Ukwamkelwa njengompempe kuthetha ukuba ishishini lithathwa njengeqabane elinokuthenjwa yi-IND. Ukwamkelwa kunezibonelelo ezahlukeneyo:

  • Umqeshi unokusebenzisa inkqubo yokwamkelwa ekhawulezileyo yomfuduki onobuchule. Endaweni yeenyanga ezintathu ukuya kwezintlanu i-IND ijolise ekwenzeni isigqibo kwisicelo kwisithuba seeveki ezimbini. Ukuba imvume iyafuneka yokuhlala kunye nengqesho oku kuya kuba ziiveki ezisixhenxe.
  • Umqeshi kuya kufuneka athumele amaxwebhu anobungqina obuncinci kwi-IND. Kwiimeko ezininzi ingxelo nganye iya kwanela. Kulapho umqeshi esithi umsebenzi wangaphandle uzalisekisa zonke iimeko zokwamkelwa nokuhlala eNetherlands.
  • Umqeshi unendawo emiselweyo yokunxibelelana kwi-IND.
  • Ukongeza kwimeko apho umqeshi efuna ukwamkelwa njengosompempe ngu-IND, kukho imeko ethile yomvuzo umqeshi. Oku kuchaphazela isixa esincinci somvuzo esiya kufuna ukuhlawulwa ngumqeshi waseDatshi kumqeshwa ongengowaseYurophu.

Isikimu seDatshi esineSakhono esiPhezulu sokuHamba kwabaFuduki i-2018

 

Qho ngonyaka, le mivuzo incinci ilungiswa ngomhla wokuqala ku-1 kuJanuwari li-Ofisi yezeMicimbi yezeNtlalontle kunye neNgqesho ngokusekwe kwelona nani liphezulu lesalathiso somrholo phantsi kwesivumelwano sokudibana kwabasebenzi, esapapashwa yi-Arhente yeNkcazo yeNkcitho. Isiseko sezomthetho soku kuguqulwa konyaka si inqaku 1d isiqendu 4 soMmiselo wokuPhunyezwa koMthetho wabaSebenzi.

Ukusukela nge-1 kaJanuwari 2018, kukho iimeko ezincinci zemivuzo ephantsi ekufuneka abaqeshi beyizalisekisile ukuze bakwazi ukusebenzisa iSkimu esiPhezulu sokuHamba kwabaHambi. Ngokusekwe kulwazi lwe-Arhente yeeNkcukacha-manani eziNtloko, amanani anyuswe nge-1.85% xa kuthelekiswa nonyaka ka-2017.

isabelo
Law & More B.V.