IKhomishini yaseYurophu ifuna abalamli babazise malunga nolwakhiwo…

IKhomishini yaseYurophu ifuna abameli babazise ngokwakhiwa kwendlela yokuthintela irhafu abayenzela abathengi babo.

Amazwe ahlala ephulukana nengeniso yerhafu ngenxa yolwakhiwo lwemali oluninzi olwenziwa ngabacebisi ngerhafu, abagcini zincwadi, iibhanki kunye namagqwetha (abalamli) abenzela abathengi babo. Ukonyusa ukwenza izinto elubala nokwenza ukuba ezi rhafu zifumaneke ngabasemagunyeni, iKhomishini yaseYurophu icebisa ukuba ukusukela nge-1 kaJanuwari 2019, aba bathetheli baya kunyanzeleka ukuba banikezele ngolwazi kwezi zakhiwo ngaphambi kokuba ziphunyezwe ngabaxumi babo. Amaxwebhu aza kubonelelwa aya kwenziwa afumaneke kwabasemagunyeni kwirhafu kwiziko ledatha le-EU.

Imigaqo ibanzi

Zisebenza kubo bonke abalamli, kulo lonke ulwakhiwo nawo onke amazwe. Abalamli abangayilandeliyo le mithetho mitsha baya kuhlwaywa. Isiphakamiso siya kunikwa imvume kwiPalamente yaseYurophu nakwiBhunga.

isabelo
Law & More B.V.