Wonke umntu kufuneka agcine i-Netherlands ikhuselekile ngokombhalo uthi ICybersecuritybeeld Nederland 2017

Wonke umntu kufuneka agcine i-Netherlands ikhuselekile ngokombhalo uthi ICybersecuritybeeld Nederland 2017.

Kunzima kakhulu ukuba nomfanekiso ngqondweni wobomi bethu ngaphandle kwe-Intanethi. Kwenza ubomi bethu bube lula, kodwa kwelinye icala, kuthwala umngcipheko omkhulu. Iitekhnoloji zikhula ngokukhawuleza kwaye izinga le-cybercrime liyenyuka.

UDijkhoff (USekela-Nobhala we-Nederlands) kwiCybersecuritybeeld Nederland 2017 ukuba ukomelela kwedijithali ayikho. Ngokuka-Dijkhoff, wonke umntu-urhulumente, ezorhwebo kunye nabemi - kufuneka bagcine iNetherlands ikhuselekile. Intsebenziswano yoluntu kunye nabucala, ukutyala imali kulwazi kunye nophando, ukudalwa kwengxowa-mali eyodwa - ezi zezona ndawo zibalulekileyo kugxilwe xa uthetha nge-cybersecurity.

2017-06-21

isabelo