Yilwa noqhawulo mtshato

Umlo wokuqhawula umtshato sisiganeko esingathandekiyo esibandakanya iimvakalelo ezininzi. Ngeli xesha kubalulekile ukuba izinto ezininzi zicwangciswe ngokufanelekileyo kwaye ke kubalulekile ukuba ubize uncedo olufanelekileyo.

Ngelishwa, kuhlala kusenzeka ukuba amaqabane exesha elizayo angakwazi ukufikelela kwizivumelwano kunye. Amaqela ngamanye amaxesha anokuphikisana ngokungafaniyo kwizifundo ezithile. Kwiimeko ezinjalo, uthethathethwano aluyi kuba nakho ukunika isisombululo. Ukuba amaqabane sele eyazi kwangaphambili ukuba ngekhe bakwazi ukufikelela kwisivumelwano kunye, kububulumko ukubiza kwangoko igqwetha losapho. Uncedo olufanelekileyo kunye nenkxaso ziya kongela ixesha elininzi, imali kunye nokudana. Igqwetha lakho liya kuzinikela ngokupheleleyo kwimidla yakho. Owayesakuba liqabane lakho mhlawumbi uya kuba negqwetha lakhe. Amagqwetha aya kuthi emva koko aqale uthethathethwano. Ngale ndlela amagqwetha aya kuzama ukufezekisa okona kulungileyo kubaxhasi bawo. Ngexesha lothethathethwano phakathi kwamagqwetha, omabini amaqabane kuya kufuneka anike kwaye athathe into. Ngale ndlela, izikhundla ezingafaniyo zisonjululwa kwiimeko ezininzi kwaye zabekwa kwisivumelwano soqhawulo mtshato. Ngamanye amaxesha, amaqabane asilele ukuza kwisivumelwano ngenxa yokuba engakulungelanga ukulalanisa. Kwimeko enjalo, uqhawulo-mtshato olunomsindo lunokuvela phakathi kwamaqela.

Yilwa noqhawulo mtshato

Iingxaki kwimeko yoqhawulo mtshato

Uqhawulo-mtshato aluzange lonwabe, kodwa kwimeko yoqhawulo-mtshato iyaqhubeka ngakumbi. Rhoqo udaka luphoswa ngapha nangapha kumlo wokulwa. Amaqela ngamanye amaxesha azama ukwenza konke okusemandleni ukuze angene ngendlela yomnye nomnye. Oku kuhlala kubandakanya ukuthukana kunye nokugwebana. Uqhawulo-mtshato lolu hlobo lunokuthatha ixesha elide ngokungeyomfuneko. Ngamanye amaxesha uqhawulo-mtshato lude luthathe iminyaka! Ukongeza kwiimvakalelo, olu qhawulo-mtshato lukwabandakanya iindleko. Uqhawulo-mtshato luyadinisa ngokwasemzimbeni nangokwasengqondweni kumaqela. Xa abantwana babandakanyeka, umlo woqhawulo-mtshato unamava okucaphukisa nangakumbi. Abantwana bahlala bengamaxhoba oqhawulo mtshato. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba wenze konke okusemandleni ukukhusela umlo woqhawulo mtshato.

Yilwa noqhawulo mtshato nabantwana

Kwimilo emininzi yoqhawulo-mtshato, abantwana basetyenziswa njengesixhobo kumlo ophakathi kwabazali. Rhoqo kukho isoyikiso sokuba ungababonisi abantwana komnye umzali. Kungumdla wabantwana ukuba bobabini abazali bazama ukuthintela umlo woqhawulo-mtshato. Abantwana banokuba nomonakalo omkhulu ngenxa yokuqhawula umtshato kwaye ngamanye amaxesha baphele bengumbambano wokunyaniseka. Umama ubaxelela into eyenziwa ngutata engalunganga kwaye utata uxelela okwahlukileyo. Izifundo zibonisa ukuba abantwana babazali ababandakanyeka kumlo woqhawulo-mtshato bafumana iingxaki ezininzi kunabantwana babazali abaqhawule umtshato. Kukho umngcipheko okhulayo weengxaki zeemvakalelo kunye noxinzelelo. Ukusebenza esikolweni kunokuwohloka kwaye umntwana kunokwenzeka ukuba abe neengxaki zokungena kubudlelwane kamva. Kwakhona uthungelwano lwamaqela anje ngootitshala, amalungu osapho, izihlobo kunye neearhente, zihlala zibandakanyeka kumlo wokuqhawula umtshato. Umlo wokulwa uqhawulo mtshato ke ngoko unefuthe ngokwasengqondweni ebantwaneni. Emva kwayo yonke loo nto, baphakathi kwabazali bobabini. Amagqwetha osapho Law & More ke ngoko ndikucebise ukuba wenze konke okusemandleni akho ukunqanda ukuqhawula umtshato. Nangona kunjalo, siyaqonda ukuba kwezinye iimeko umlo uqhawulo mtshato alunakuphepheka. Kwezo meko unokunxibelelana namagqwetha osapho Law & More.

Ukucebisa xa kuqhawulwa umtshato

Kwimeko yoqhawulo mtshato, isikhokelo esifanelekileyo sibaluleke kakhulu. Kungenxa yoko le nto ingcebiso kukuba uqeshe igqwetha elilungileyo elinokujonga iimfuno zakho ngendlela eyiyo. Kubalulekile ukuba igqwetha lakho likhangele isisombululo kwaye lenze konke okusemandleni ukugqibezela umlo wokulwa ngokukhawuleza, ukuze ukwazi ukuqhubeka nobomi bakho.

Ngaba ubandakanyeka (ekulweni) uqhawulo-mtshato? Ungathandabuzi ukunxibelelana namagqwetha osapho ka Law & More. Sizimisele ukukuxhasa kwaye sikukhokele kweli xesha linzima.

isabelo
Law & More B.V.