Sekirite finansye nan lalwa antrepriz 1X1

Sekirite finansye nan lalwa antrepriz

Pou antreprenè, pou jwenn sekirite finansye trè enpòtan. Lè ou antre nan yon akò avèk yon lòt pati, ou vle asire w ke kontrapati a ranpli obligasyon peman kontra li yo. Si ou bay finansman oswa fè envestisman pou benefis yon lòt moun, ou vle tou yon garanti ke kantite lajan ou bay yo pral evantyèlman ap remèt. Nan lòt mo, ou vle jwenn sekirite finansye. Jwenn sekirite finansye asire ke kreditè a gen yon kolateral lè li remake ke reklamasyon l 'yo pa pral rive vre. Gen plizyè posiblite pou antreprenè ak konpayi pou jwenn sekirite finansye. Nan atik sa a, y ap diskite sou plizyè garanti responsablite, kondisyon garanti (garanti konpayi paran), deklarasyon 403, ipotèk ak angajman.

Sekirite finansye nan lalwa antrepriz

1. Plizyè responsablite

Nan ka responsablite plizyè, yo rele tou responsablite jwenti, gen estrikteman pale pa gen okenn garanti ke yo pibliye, men gen yon ko-debiteur ki asime responsablite pou lòt dèt. Plizyè responsablite sòti nan atik 6: 6 Kòd Sivil Olandè. Men kèk egzanp sou responsablite plizyè nan relasyon rèstriktirasyon yo se patnè yo nan yon patenarya ki solidè responsab pou dèt yo nan patenarya a oswa direktè yo nan yon antite legal ki, nan sèten sikonstans, yo ka kenbe pèsonèlman responsab pou dèt yo nan konpayi an. Plizyè responsablite souvan etabli kòm sekirite nan yon akò ant pati yo. Règ nan gwo pous se ke, lè yon pèfòmans ki soti nan yon akò ki fèt akòz de oswa plis dèt yo, yo chak te komèt pou yon pati egal. Yo ka Se poutèt sa sèlman dwe oblije satisfè pwòp pati yo nan akò a. Sepandan, plizyè responsablite se yon eksepsyon nan règ sa a. Nan ka responsablite plizyè, gen yon pèfòmans ki dwe fèt pa de oswa plis dèt, men ki kote chak debiteur ka endividyèlman ap fèt fè pèfòmans nan tout antye. Kreyatè a gen dwa akonpli tout akò tout moun ki dwe. Se poutèt sa, kreyansye a ka chwazi ki nan dèt yo li vle adrese epi yo ka Lè sa a, mande kantite lajan an plen akòz nan men debiteur sa a yon sèl. Lè yon sèl debiteur peye tout montan lajan an, ko-dèt yo pa dwe anyen kreyansye ankò.

1.1 Dwa nan REKOU

Dèt yo enteryè responsab yo peye youn ak lòt, se konsa dèt la ki te peye pa yon debiteur dwe rete nan mitan tout dèt. Sa rele dwa pou REKOU. Dwa a nan REKOU se dwa a nan yon debiteur reklame sa li te peye pou yon lòt moun ki responsab. Lè yon debiteur se solidè responsab pou peye yon dèt ak li peye dèt la plen, li jwenn dwa a rekipere dèt sa a soti nan ko-dèt l 'yo.

Si yon moun ki dwe pa vle kenbe tèt li responsab pou finansman li te antre nan ansanm ak lòt dèt, li ka mande kreyansye a alekri l 'soti nan responsablite a plizyè. Yon egzanp nan sa a se sitiyasyon an kote yon debiteur te antre nan yon akò prè jwenti ak yon patnè, men vle kite konpayi an. Nan ka sa a, yon lage alekri nan plizyè responsablite dwe toujou trase moute pa kreyansye a; yon angajman oral nan men ko-dèt ou ke yo pral peye dèt yo se pa ase. Si ou ko-dèt pa kapab oswa pa satisfè akò sa a oral, kreyansye a ka toujou reklamasyon dèt la tout nan men ou. 

1.2. Egzijans konsantman an

Patnè matrimonyal oswa anrejistre debiteur a ki responsab solidman pwoteje pa lalwa. Selon atik 1:88 paragraf 1 sub c Olandè Kòd Sivil la, yon mari oswa madanm mande pou konsantman nan men lòt mari oswa madanm lan antre nan kontra ki obligatwa sou li kòm solidman responsab ko-debiteur, lòt pase nan aktivite biznis nòmal yo nan yon konpayi. Sa a se egzijans sa yo rele konsantman an. Atik sa a gen entansyon pwoteje mari oswa madanm li nan aksyon legal ki ka egzije yon gwo risk finansye. Lè yon kreyansye kenbe yon ko-debiteur solidman responsab pou reklamasyon an tout antye, sa kapab tou gen konsekans pou mari oswa madanm nan ko-debiteur la. Sepandan, gen yon eksepsyon sou egzijans konsantman sa a. Dapre atik 1:88 paragraf 5 Kòd Sivil Olandè, konsantman pa nesesè lè direktè a nan yon konpayi responsablite piblik limite oswa yon konpayi prive responsablite limite (Olandè NV ak BV) antre nan yon akò, pandan y ap direktè sa a, pou kont li oswa ansanm ak ko-direktè li yo, pwopriyetè majorite aksyon yo epi si yo te akò a konkli sou non aktivite biznis nòmal konpayi an. Nan sa a, gen de kondisyon ki bezwen rive vre: direktè a se jere direktè ak actionnaire majorite oswa posede yon majorite nan aksyon yo ansanm ak ko-direktè li yo ak akò a te konkli sou non aktivite biznis nòmal nan konpayi an. Lè kondisyon sa yo pa satisfè tou de, egzijans konsantman an aplike.

2. Kondisyonèl

Lè yon pati mande pou sekirite ke yon reklamasyon monetè yo pral peye, sekirite sa a kapab tou bay nan kondisyonèl. [1] Escrow sòti nan atik 7: 850 Kòd Sivil Olandè. Nou pale de kondisyonèl lè yon twazyèm pati komèt tèt li bay yon kreyansye pou yon angajman ke yon lòt pati (debiteur direktè lekòl la) te akonpli. Sa a se fè pa konkli yon akò kondisyonèl. Twazyèm pati a ki bay sekirite, yo rele garanti a. Garanti a sipoze yon obligasyon nan direksyon pou kreyansye a nan debiteur direktè lekòl la. Garanti a Se poutèt sa, pa aksepte responsablite pou yon dèt nan pwòp li yo, men pou dèt la nan yon lòt pati ak pèsonèlman bay sekirite pou peman sa a dèt. Garanti a responsab ak tout byen l 'yo. Yon kondisyonèl ka dakò pou pwogrè nan obligasyon ki deja egziste, men tou pou pwogrè nan obligasyon nan lavni. Daprè atik 7: 851 paragraf 2 Olandè Kòd Sivil la, obligasyon sa yo nan lavni dwe ase detèmine nan moman sa a se kondisyonèl la konkli. Si debiteur direktè lekòl la pa ka ranpli obligasyon li yo soti nan akò a, kreyansye a ka adrese guaranty a ranpli obligasyon sa yo. Dapre atik 7: 851 Olandè Kòd Sivil, kondisyonèl la depann de obligasyon debiteur la pou ki rezon yo te mete kondisyon an nan kondisyon an. Se poutèt sa, kondisyonèl la sispann egziste lè debiteur la ranpli obligasyon li ki soti nan akò direktè lekòl la.

Yon kreyansye pa kapab senpleman adrese garanti a pou peye dèt la. Sa a se paske prensip sa yo rele sibvansyite a jwe yon wòl nan kondisyonèl. Sa vle di ke kreyansye a pa kapab imedyatman fè apèl kont garanti pou peman an. Premye a tout, garanti a pa ka kenbe responsab pou peman anvan debiteur la direktè lekòl te echwe nan pwogrè nan obligasyon l 'yo. Sa a soti nan atik 7: 855 Kòd Sivil Olandè. Sa vle di ke yon garanti kapab fèt sèlman responsab pa kreyansye a apre kreyatè a premye adrese debiteur direktè lekòl la. Kreyatè a dwe te fè tout sa ki nesesè yo etabli ke debiteur la, pou ki moun ki garanti te komèt tèt li, echwe pou pou satisfè obligasyon peman l 'yo. Nan nenpòt ka, kreyansye a dwe voye yon avi sou defo a debiteur direktè lekòl la. Se sèlman si debiteur la direktè lekòl toujou echwe konfòme li avèk obligasyon peman an apre li fin resevwa avi sa a nan default, kreyansye a ka fè apèl kont garanti a jwenn peman. Sepandan, guaranty a tou gen posibilite pou defann tèt li kont reklamasyon kreyansye a. Pou sa ka fèt, li gen menm defans yo ki jete li ke debiteur direktè lekòl la gen, tankou sispansyon, remisyon oswa yon apèl sou ki pa konfòme. Sa a soti nan atik 7: 852 Kòd Sivil Olandè.

2.1 Dwa nan REKOU

Yon garanti ki peye dèt la nan yon debiteur, ka reklame kantite lajan sa a soti nan debiteur la. Se poutèt sa, dwa REKOU an aplike tou pou kondisyon. Nan kondisyon, yon fòm espesyal nan dwa a REKOU aplike, sètadi subrogasyon. Règ prensipal la se ke yon reklamasyon sispann egziste lè yo peye reklamasyon an. Sepandan, subrogasyon se yon eksepsyon nan règ sa a. Nan subrogasyon, se yon reklamasyon transfere nan yon lòt pwopriyetè. Nan ka sa a, yon lòt pati pase debiteur la peye reklamasyon an nan kreyansye la. Nan kondisyon legal, se reklamasyon an peye pa yon twazyèm pati, sètadi guaranty la. Pa peye dèt la, sepandan, reklamasyon an kont debiteur a pa pèdi, otobis la transfere soti nan kreyansye a garanti a ki te peye dèt la. Apre peman dèt la, garanti a kapab ale epi rekipere kantite lajan ki soti nan debiteur la pou ki moun li te antre nan yon akò kondisyonèl. Subrogasyon se sèlman posib nan ka ke yo réglementées pa lalwa. Subrogasyon ki gen rapò ak kondisyon legal se posib sou baz nan atik 7: 866 Kòd Sivil Olandè jo. atik 6:10 Kòd Sivil Olandè.

2.2 biznis ak prive kondisyonèl 

Gen yon diferans ant biznis ak kondisyon prive. Kondisyon biznis la se yon kondisyon kondisyonèl ki konkli nan fè egzèsis la nan yon pwofesyon oswa biznis, kondisyon prive prive se yon kondisyon ki konkli deyò fè egzèsis la nan yon pwofesyon oswa biznis. Tou de yon antite legal ak yon moun ki natirèl ka konkli yon akò kondisyonyal. Egzanp sa a se konpayi an kenbe ki konkli yon akò kondisyonèl ak bank lan pou finansman an nan sipòtè li yo ak paran yo ki konklizyon yon akò kondisyonèl asire ke peman nan enterè mògej la pa pitit yo se te fè nan bank la. Yon kondisyon piblik pa toujou dwe konkli sou non yon bank, li posib tou antre nan akò kondisyonèl ak lòt kreditè.

Pifò nan tan an li klè si wi ou non yo te yon biznis oswa yon kondisyon prive prive konkli. Si yon konpayi antre nan yon akò kondisyonèl, se yon kondisyonèl biznis konkli. Si yon moun ki natirèl antre nan yon akò kondisyonèl, gen jeneralman yon kondisyon prive konkli. Sepandan, anbigwite ka rive lè yon direktè yon konpayi responsablite limite piblik oswa yon konpayi prive ki gen responsablite limite konkli yon akò kondisyonèl sou non antite legal la. Atik 7: 857 Kòd Sivil Olandè enplike nan sa ki vle di pa kondisyon legal prive: konkli nan yon kondisyon dèt nan yon moun ki natirèl ki pa t 'aji nan fè egzèsis nan pwofesyon l' yo, ni pou pratik la nòmal nan yon konpayi responsablite limite oswa responsablite prive limite ... konpayi. Epitou, garanti a dwe direktè a nan konpayi an, epi, pou kont li oswa avèk ko-direktè l 'yo, posede majorite nan aksyon yo. Gen de kritè ki enpòtan:

- garanti a se direktè jere ak actionnaire majorite oswa posede majorite nan aksyon yo ansanm ak ko-direktè l 'yo;
- kondisyon legal la konkli sou non aktivite nòmal biznis nan konpayi an.

Nan pratik, gen souvan yon direktè jere / aksyonè majorite ki antre nan yon akò kondisyonèl. Direktè a jere / majorite actionnaire detèmine politik la nan konpayi an epi yo pral gen yon enterè pèsonèl nan kondisyonèl la pou konpayi l 'yo, paske li ka posib ke bank la pa vle bay finansman san yo pa konkli yon akò kondisyon prive. Anplis de sa, akò a kondisyonèl, konkli pa direktè a jere / actionnaire majorite, dwe te konkli tou nan bi pou yo aktivite biznis nòmal. Sepandan, sa diferan pou chak sitiyasyon epi lalwa pa defini tèm 'aktivite biznis nòmal'. Yo nan lòd yo evalye si wi ou non yon kondisyon legal yo konkli nan bi pou yo aktivite biznis nòmal, sikonstans yo nan ka a dwe egzamine. Lè tou de kritè yo te rankontre, se yon kondisyonèl biznis konkli. Lè direktè a ki konkli kondisyon legal la se pa direktè a jere / majorite actionnaire oswa kondisyon legal la pa te konkli nan bi pou yo aktivite biznis nòmal, se yon kondisyon legal kondisyon prive.

Lòt règleman yo aplike pou kondisyon prive. Lwa a bay pwoteksyon pou marital la oswa patnè ki anrejistre nan garanti prive a. Egzijans konsantman an aplike tou pou kondisyon prive. Dapre atik 1:88 paragraf 1 sub c Dutch Civil Code, yon konjwen bezwen konsantman lòt mari oswa madanm nan antre nan yon akò ki gen entansyon mare l 'tankou yon garanti. Konsantman nan mari oswa madanm nan garanti a Se poutèt sa obligatwa pou antre nan yon akò kondisyonèl valab prive. Sepandan, atik 1:88 paragraf 5 Kòd Sivil Olandè la egzije ke konsantman sa a pa obligatwa lè kondisyon garanti a konkli pa yon garanti biznis. Pwoteksyon mari oswa madanm nan garanti a Se poutèt sa, aplike sèlman nan akò kondisyon prive.

3. Garanti

Yon garanti se yon lòt posibilite pou jwenn sekirite ke yo pral peye yon reklamasyon. Yon garanti se yon dwa sekirite pèsonèl, kote yon twazyèm pati sipoze yon obligasyon endepandan pou li akonpli yon angajman ant kreyansye a ak debiteur la. Yon garanti Se poutèt sa explik ke yon twazyèm pati garanti pwogrè nan obligasyon yo nan debiteur la. Garanti a antreprann yo peye dèt la si debiteur a pa kapab oswa ou pa pral peye. [2] Garanti a pa reglemante pa lalwa, men se yon garanti konkli nan yon akò ant pati yo.

3.1. Akseswar garanti

Ou ka fè yon diferans ant de fòm garanti pou jwenn sekirite; garanti akseswar la ak garanti a abstrè. Yon garanti akseswar depann de relasyon ki genyen ant kreyansye a ak debiteur la. Nan je premye, garanti a akseswar se trè menm jan ak kondisyon legal la. Sepandan, diferans lan se ke garanti a ak konsiderasyon yon garanti akseswar pa komèt tèt li nan pèfòmans nan menm jan ak debiteur la direktè lekòl, men nan yon obligasyon pèsonèl ak yon kontèks diferan. Yon egzanp senp nan sa a se lè guaranty la komèt tèt li nan delivre tomat kreyansye a, si debiteur la pa satisfè obligasyon l 'yo delivre pòmdetè. Nan ka sa a, sa ki ekri nan obligasyon guaranty a se diferan de sa ki ekri nan obligasyon an nan debiteur la. Sepandan, sa a pa detourner soti nan lefèt ke gen yon afilyasyon gwo ant de angajman yo. Garanti nan akseswar se anplis nan relasyon ki genyen ant kreyansye a ak debiteur la. Anplis, garanti akseswar yo pral souvan gen fonksyon yon rezo sekirite; sèlman lè debiteur direktè lekòl la pa satisfè obligasyon l 'yo, se garanti a rele sou fè angajman l' yo.

Malgre ke garanti a pa mansyone klèman nan lwa a, atik 7: 863 Kòd Sivil Olandè an fè referans enplisitman sou garanti akseswar. Dapre atik sa a, dispozisyon ki gen rapò ak kondisyon prive prive tou aplike nan akò kote yon moun komèt nan yon sèvis patikilye nan ka ke yon twazyèm pati echwe konfòme li avèk yon obligasyon patikilye ak yon kontni diferan pou kreyansye a. Dispozisyon sa yo ki gen rapò ak kondisyon dèt prive Se poutèt sa tou aplike nan garanti a akseswar ki konkli pa yon moun prive.

3.2 Rezo garanti

Anplis de garanti a akseswar, nou konnen tou sekirite finansye garanti abstrè. Kontrèman ak garanti a akseswar, garanti a abstrè se yon angajman endepandan nan garanti a nan direksyon pou kreyansye a. Garanti sa a se san patipri soti nan relasyon ki kache ant kreyansye a ak debiteur la. Nan ka yon garanti abstrè, garanti a komèt tèt li nan yon obligasyon endepandan nan egzekite yon pèfòmans pou debiteur la, nan sèten kondisyon. Pèfòmans sa a se pa mare nan akò a siyal ant debiteur la ak kreyansye a. Egzanp ki pi byen li te ye nan garanti abstrè se garanti bank lan.

Lè se yon garanti abstrè konkli, guarantor a pa ka envoke defans soti nan relasyon ki kache. Lè kondisyon yo garanti a satisfè, garanti a pa ka anpeche peman yo. Sa a se paske garanti a soti nan yon akò separe ant kreyansye a ak garanti a. Sa vle di ke kreyansye a ka imedyatman adrese guaranty a, san yo pa gen voye yon avi nan default debiteur la. Nan conclure yon garanti, kreyansye a Se poutèt sa, jwenn yon wo degre de sètitid ke se dèt la peye l 'la. Anplis de sa, yon garanti pa gen yon dwa nan REKOU. Sepandan, pati yo ka gen ladan mezi pwoteksyon nan akò garanti a. Efè legal yo nan yon garanti abstrè pa dériver soti nan règleman legal, men yo ka ranpli nan pa pati yo tèt yo. Malgre ke garanti a pa gen okenn dwa nan REKOU dapre lalwa a, li ka bay pou vle di nan rekiperasyon tèt li. Pou egzanp, ka yon garanti vann san preskripsyon dwe konkli ak debiteur la oswa yon papye kay nan endamnite ka trase yo.

3.3 Paran konpayi garanti

Nan lalwa konpayi an, yon garanti konpayi paran souvan konkli. Yon garanti konpayi paran explik ke yon konpayi paran komèt tèt li konfòme li avèk obligasyon yo nan yon sipòtè nan menm gwoup la si sipòtè nan tèt li pa fè sa oswa pa ka satisfè obligasyon sa yo. Natirèlman, garanti sa a ka dakò sèlman ak konpayi ki fè pati yon gwoup oswa konpayi kenbe. Nan prensip, yon garanti gwoup se yon garanti abstrè. Sepandan, nòmalman pa gen okenn 'premye peye, Lè sa a, pale' konsèp, kijan guaranty a imedyatman peye dèt la san yo pa tcheke nan sibstans si gen egziste yon reklamasyon demandab kont debiteur la. Rezon ki fè la pou sa a se ke debiteur la se sipòtè de guaranty la; guaranty a pral vle tcheke premye si gen tout bon yon reklamasyon demandab. Men, yon 'premye peye, Lè sa a, pale' konstriksyon ka bati nan yon akò garanti. Apre yo tout, pati yo ka estrikti garanti a selon pwòp volonte yo. Pati yo dwe tou detèmine si garanti a sèlman englobe yon garanti peman oswa si garanti a dwe kouvri tou lòt obligasyon, e se poutèt sa se yon garanti pèfòmans. Sijè ki abòde lan, dire ak kondisyon nan garanti a yo tou detèmine pa pati yo tèt yo. Yon garanti konpayi paran ka bay yon solisyon lè sipòtè a depourvu, men sèlman si konpayi paran an pa tonbe ansanm ak filiales li yo.

4. 403-deklarasyon

Nan yon gwoup konpayi, yo bay yon deklarasyon 403-yo souvan tou. Deklarasyon sa a soti nan atik 2: 403 Kòd Sivil Olandè. Nan founi dokiman yo yon deklarasyon 403, filiales yo ki fè pati gwoup la yo egzante de ekri ak pibliye separe kont anyèl yo. Olye de sa, se yon kontni konsolide anyèl ekri. Sa a se kont lan anyèl nan konpayi an paran, nan ki tout rezilta yo nan filiales yo enkli ladan li. Background nan nan kont lan konsolide chak ane se ke tout filiales, byenke souvan opere relativman endepandan, finalman tonbe anba jesyon an ak sipèvizyon nan konpayi an paran yo. Yon deklarasyon 403 se yon zak inilateral legal, kote yon angajman endepandan pou konpayi paran an rive. Sa vle di ke deklarasyon 403 la se yon angajman ki pa aksesib. Yon deklarasyon 403 pa sèlman emèt pa gwo gwoup entènasyonal; ti gwoup, pou egzanp ki gen de konpayi prive responsabilite limite, kapab tou fè pou sèvi ak yon deklarasyon 403-. Yon deklarasyon 403 dwe anrejistre nan Rejis Komès Chanm Komès la. Deklarasyon sa a endike ki dèt nan oksilyè la ki kouvri pa konpayi an paran yo ak nan ki dat.

Lòt bò a nan deklarasyon an 403 se ke konpayi an paran ak deklarasyon sa a deklare ke li se responsab pou obligasyon yo nan filiales li yo. Konpayi paran an Se poutèt sa solidè responsab pou dèt yo ki rive soti nan zak legal nan filiales yo. Responsablite sa a plizyè explike ke yon kreyansye pou oksilyè a pou ki te yon deklarasyon 403 bay ka chwazi ki antite legal li vle adrese pou satisfè reklamasyon l 'yo: oksilyè a ak ki li te konkli akò a prensipal oswa konpayi an paran ki bay yon 403-deklarasyon. Avèk sa a responsablite plizyè, se kreyansye a rekonpanse pou mank de insight nan pozisyon finansye a nan oksilyè la ki kontrapati l 'yo. Lè nou konsidere ke sekirite finansye yo susmansyone sèlman egzije responsablite nan direksyon pou kontrapati a ak ki moun kontra a konkli, deklarasyon an 403-kreye responsablite nan direksyon pou tout kreditè nan filiales yo. Gen pouvwa pou gen plis kreditè ki ka adrese konpayi an paran pou pwogrè nan reklamasyon yo. Responsablite nan potansyèl ki proceed soti nan deklarasyon an 403 se poutèt sa konsiderab. Yon dezavantaj nan sa a se ke yon deklarasyon 403-kapab afekte gwoup la tout antye lè yon sipòtè ap fè fas pwoblèm finansye. Si yon sipòtè depourvu, tout gwoup la ka tonbe.

4.1 Revokasyon yon deklarasyon 403

Li posib ke yon konpayi paran pa gen okenn ankò vle yo dwe responsab pou dèt yo oswa filiales li yo. Sa a ka ka a lè konpayi an paran vle vann oksilyè la. Yo nan lòd yo retire yon deklarasyon 403-, pwosedi a ki dekri nan atik 2: 404 Kòd Sivil Olandè bezwen yo dwe swiv. Pwosedi sa a konsiste de eleman. Premye a tout, deklarasyon 403 la dwe revoke. Yon deklarasyon revokasyon an dwe depoze nan Rejis Komès nan pyès chanm Komès la. Deklarasyon revokasyon sa a mande ke konpayi paran an pa responsab pou dèt sipòtè ki rive apre deklarasyon revokasyon an te pibliye. Sepandan, dapre atik 2: 404 paragraf 2 Olandè Kòd Sivil, konpayi an paran yo ap rete responsab pou dèt dérivant de zak legal ki te konkli anvan yo te deklarasyon an 403-revoke. Se poutèt sa, responsablite kontinye egziste pou dèt ki sòti nan akò ki te konkli apre founi dokiman yo 403-deklarasyon an, men anvan founi dokiman yo deklarasyon an nan revokasyon. Sa a se pwoteje kreyansye a, ki moun ki ta ka antre nan yon akò ak sètitid nan deklarasyon an 403-nan tèt li.

Sepandan, li posib mete fen nan responsablite ak konsiderasyon sa yo zak legal sot pase yo. Yo nan lòd yo fè sa, yon pwosedi adisyonèl, ki soti nan atik 2: 404 paragraf 3 Kòd Sivil Olandè, yo dwe swiv. Plizyè kondisyon aplike nan pwosedi sa a:

- oksilyè a ka pa fè pati gwoup la ankò;
- yon notifikasyon sou entansyon pou mete fen nan deklarasyon 403 la dwe disponib pou enspeksyon nan Chanm Komès la pou omwen de mwa;
- omwen de mwa dwe pase depi anons la nan yon jounal nasyonal ke avi a nan revokasyon ki disponib pou enspeksyon.

Anplis de sa, kreditè toujou gen opsyon a opoze entansyon an mete fen nan deklarasyon an 403-. Deklarasyon 403 la ka sèlman sispann lè pa gen okenn opozisyon alè oswa pa gen okenn opozisyon ki fèt pou ou lannwit oswa lè yon opozisyon yo te depoze yo te deklare valab pa yon jij. Se sèlman lè kondisyon sa yo pou tou de revokasyon ak mete fen nan deklarasyon an 403-yo satisfè, konpayi an paran se pa solidè responsab pou nenpòt ki dèt nan oksilyè la. Li enpòtan pou revokasyon ak revokasyon sa a egzekite avèk prekosyon; si revokasyon an oswa revokasyon an pa te byen egzekite, yon konpayi paran ka menm gen pou kenbe responsab pou dèt nan yon sipòtè ki te vann ane de sa.

5. Ipotèk ak angajman

Ka sekirite finansye tou ka jwenn nan etabli yon ipotèk oswa angajman. Pandan ke fòm sa yo nan sekirite finansye fòtman sanble ak youn ak lòt, gen plizyè diferans.

5.1. Ipotèk

Yon ipotèk se yon sekirite finansye ke pati yo ka ladann. Yon ipotèk gen pou wè ke yon pati bay yon prè pou yon lòt pati. Imedyatman, yon ipotèk yo pral make yo nan lòd yo jwenn sekirite finansye ak konsiderasyon ranbousman nan prè sa a. Yon ipotèk se yon dwa pwopriyete ki ka etabli ak konsiderasyon pwopriyete nan debiteur la. Si debiteur la se kapab ranbouse prè l 'yo, kreyansye a kapab fè reklamasyon pwopriyete a yo nan lòd yo satisfè reklamasyon l' yo. Egzanp ki pi bon-li te ye nan yon prè ipotekè se nan kou kay-pwopriyetè a ki te dakò ak bank la ki bank la ap akòde l 'yon prè ak Lè sa a, sèvi ak kay li kòm sekirite pou ranbousman nan prè a. Sepandan, sa pa vle di ke yon prè ipotekè sèlman kapab etabli atravè bank lan. Lòt konpayi ak moun ki ka tou konkli yon ipotèk. Tèmoloji a nan ipotèk ka konfizyon. Nan diskou nòmal, yon pati, pou egzanp yon bank, bay yon ipotèk a yon lòt pati yo. Sepandan, ki soti nan yon pèspektiv legal, prete lajan an se founisè a ipotèk, pandan y ap pati a ki akòde prè a se moun ki gen mògej la. Bank lan Se poutèt sa detantè mògej la ak moun ki vle achte yon kay se founisè mògej la.

Karakteristik yon ipotèk se ke yon ipotèk pa ka konkli sou tout pwopriyete; dapre atik 3: 227 Kòd Sivil Olandè, yon ipotèk kapab fèt sèlman etabli sou pwopriyete ki anrejistre. Lè yo vann pwopriyete anrejistre, transmisyon sa a bezwen anrejistre nan anrejistre piblik yo. Se sèlman apre enskripsyon sa a, se pwopriyete a ki anrejistre aktyèlman jwenn pa achtè a. Egzanp pwopriyete ki anrejistre yo se peyi, kay, bato ak avyon. Yon machin pa anrejistre pwopriyete. Anplis de sa, yon ipotèk kapab fèt sèlman pou benefis nan 'yon reklamasyon ase detèmine'. Sa a soti nan atik 3: 231 Kòd Sivil Olandè. Sa vle di ke li dwe klè ak konsiderasyon ki reklamasyon mògej la etabli. Si yon kreyansye gen de reklamasyon kont yon debiteur, li dwe klè ak konsiderasyon ki nan de reklamasyon sa yo dwa a ipotèk te akòde. Anplis, mèt kay la nan pwopriyete a sou non ki se yon prè ipotekè etabli rete mèt kay la; pwopriyetè a pa pase apre etablisman an nan yon dwa ipotèk. Se yon ipotèk toujou etabli pa founi dokiman yo yon papye kay notarye.

Si debiteur la pa satisfè obligasyon peman l 'yo, kreyansye a ka fè egzèsis dwa ipotèk li pa vann pwopriyete a sou non ki te mògej la etabli. Pa gen okenn lòd tribinal obligatwa pou sa. Se sa yo rele ekzekisyon imedya ak derives soti nan atik 3: 268 Kòd Sivil Olandè. Li enpòtan kenbe nan tèt ou ke kreyansye a ka sèlman vann pwopriyete a yo nan lòd yo satisfè reklamasyon l '; li ka pa apwopriye pwopriyete a. Entèdiksyon sa a deklare klèman nan atik 3: 235 Kòd Sivil Olandè. Yon karakteristik enpòtan nan mògej la se ke detantè mògej la gen priyorite sou lòt kreditè ki vle reklame pwopriyete a yo nan lòd yo satisfè reklamasyon yo. Sa a se selon atik 3: 227 Kòd Sivil Olandè. Pandan yon fayit, detantè mògej la pa oblije konsidere lòt kreditè yo, men li ka senpleman egzèse dwa ipotèk li. Li se kreyansye nan premye ki moun ki ka satisfè reklamasyon l 'ak pwofi yo soti nan vant lan nan pwopriyete a ki anrejistre.

5.2. Pwomès

Yon dwa sekirite ki konparab ak ipotèk la se angajman an. Kontrèman ak ipotèk la, yon angajman pa kapab etabli sou pwopriyete immobilier. Sepandan, yo ka yon angajman etabli sou pratikman tout lòt pwopriyete, tankou pwopriyete mobil, dwa nan gad oswa lòd ak menm sou uzufrwi la nan yon pwopriyete oswa dwa. Sa vle di ke yon angajman ka etabli sou tou de machin yo ak sou kantite lajan yo resevwa nan men dèt. Yon kreyansye etabli yon angajman yo nan lòd yo jwenn sekirite ke yon reklamasyon yo pral peye. Yon akò pral konkli ant kreyansye a (detantè nan angajman) ak debiteur la (founisè a angajman). Si debiteur la pa konfòme li avèk obligasyon peman l 'yo, kreyansye a gen dwa vann pwopriyete a ak satisfè reklamasyon li yo ak pwofi a ladan l'. Lè debiteur la echwe konfòme li avèk obligasyon peman l 'yo, kreyansye a ka vann pwopriyete a imedyatman. Selon atik 3: 248 Kòd Sivil Olandè, pa gen okenn lòd tribinal obligatwa pou sa, ki vle di ke ekzekisyon imedya aplike. Menm jan ak mògej la, kreyansye a pa pèmèt yo apwopriye pwopriyete a sou non ki se dwa a angajman akòde; li ka sèlman vann pwopriyete a ak akonpli reklamasyon li ak pwofi a. Sa a soti nan atik 3: 235 Kòd Sivil Olandè. Nan prensip, yon kreyansye ki gen yon dwa nan angajman gen priyorite sou lòt kreditè nan evènman an nan fayit oswa sispansyon nan peman. Sepandan, li ka gen pwoblèm si yo te yon pwomès posede oswa yon angajman sekrè konkli.

5.2.1 Pwomès posede ak angajman ki pa kache

Yon pwomès posede konkli lè pwopriyete a 'vini anba kontwòl detantè pwomès la oswa yon twazyèm pati'. Sa a soti nan atik 3: 236 Kòd Sivil Olandè. Sa vle di ke se pwopriyete ki pwomèt la transfere nan kreyansye a; kreyansye a aktyèlman gen pwopriyete a nan posesyon li pandan peryòd la ki angajman an toujou. Yon pwomès posede etabli pa pote bon an anba kontwòl kreyansye a. Kreyatè a dwe pran swen pwopriyete a epi pètèt fè antretyen. Depans antretyen sa yo dwe ranbouse pa debiteur la.

Anplis pwomès posesyon an, nou genyen tou angajman an sekrè, ki rele yon angajman ki pa posede byen tou. Sa se selon atik 3: 237 Kòd Sivil Olandè. Lè se yon angajman sekrè etabli, pwopriyete a pa pote anba kontwòl nan kreyansye a, men yon papye ki deklare ke se yon angajman sekrè etabli trase moute. Sa a pouvwa ap yon papye kay notaryèl kòm byen ke yon papye kay prive prive. Sepandan, yon papye kay prive bezwen yo dwe anrejistre nan notè a oswa nan otorite taks la. Pwomès sekrè yo souvan itilize pa konpayi yo ki vle etabli yon angajman sou yon machin. Si machin nan ta dwe pote nan posesyon an nan kreyansye a, konpayi an ta kapab fè aktivite biznis li yo.

Yon pwomès posede jenere yon dwa sekirite pi fò pase yon angajman sekrè. Lè yo mete yon angajman posede, kreyansye a deja genyen pwopriyete a nan posesyon li. Sa a se pa ka a lè se yon angajman sekrè etabli. Nan ka sa a, kreyansye a dwe konvenk debiteur la nan men sou pwopriyete a. Èske debiteur la refize sa a, li ka menm dwe nesesè aplike transmisyon nan bon an nan tribinal la. Diferans ki genyen ant yon pwomès posede ak yon angajman sekrè jwe tou yon wòl nan fayit ak sispansyon nan peman. Kòm te deja diskite, kreyansye a gen dwa pou ekzekisyon imedya; li ka vann pwopriyete a imedyatman pou li ka akonpli reklamasyon li. Epitou, moun ki gen angajman gen priyorite sou lòt kreditè nan fayit la. Sepandan, gen yon diferans ant yon pwomès posede ak yon angajman sekrè. Moun ki gen yon pwomès posede gen priyorite tou sou otorite taks yo lè debiteur la depourvu. Moun ki gen angajman yo pa gen priyorite sou otorite taks yo; dwa pou otorite taks yo domine sou dwa detantè angajman ki pa sekrè pandan fayit debiteur la. Yon angajman posede se poutèt sa ofri plis sekirite pandan fayit pase yon angajman sekrè.

6. Konklizyon

Pi wo a explik ke gen plizyè fason jwenn sekirite finansye: plizyè responsablite, kondisyon legal ((konpayi paran) garanti, 403-deklarasyon, ipotèk ak angajman. Nan prensip, sa yo sekirite yo toujou make nan yon akò. Gen kèk sekirite finansye ki kapab estriktire nan yon fason fòm-gratis, dapre volonte pati yo tèt yo, pandan y ap lòt sekirite finansye yo sijè a dispozisyon legal. Kòm yon rezilta, divès kalite fòm sekirite finansye tout gen avantaj ak dezavantaj. Sa a aplike pou tou de pati a ki egzije pou sekirite ak pati a ki bay sekirite. Kèk sekirite finansye ofri plis pwoteksyon pou kreyansye a pase lòt, men li ka vini ak lòt dezavantaj. Tou depan de sitiyasyon an, yon fòm apwopriye pou sekirite finansye ka konkli ant pati yo.

[1] Eskrow souvan rele garanti. Sepandan, dapre lalwa Olandè, gen de fòm sekirite finansye ki tradui nan garanti nan lang angle. Pou kenbe atik sa a konpreyansib, yo pral tèm nan kondisyonèl dwe itilize pou sekirite patikilye sa a finansye.

[2] An tèm 'guaranty' mansyone tou de nan kondisyonèl ak nan garanti a. Sepandan, siyifikasyon tèm sa a depann sou dwa sekirite ki enplike.

Law & More