Ngomhla woku-1 kuJanuwari, umthetho waseFrance wasebenza ngesiseko…

Ngomhla woku-1 kuJanuwari, umthetho waseFrance waqala ukusebenza ngesiseko apho abasebenzi banokuthi bacime ii-smartphones zabo ngaphandle kweeyure zomsebenzi kwaye ke banokuphelisa ukufikelela kwi-imeyile yabo yomsebenzi. Eli nyathelo sisiphumo soxinzelelo olwandayo lokusoloko kufuneka ukuba ubekhona kwaye uqhagamshele, okukhokelele kwinani elikhulu lexesha elingahlawulelwanga nemicimbi yezempilo. Iinkampani ezinkulu ezinabasebenzi abangama-50 okanye ngaphezulu ziyacelwa ukuba zenze uthethathethwano nabasebenzi malunga nemithetho ethile eza kusebenza kubo. Ngaba amaDatshi aya kulandela?

isabelo