Kwimbambano umntu unokuhlala elindele ukuxabana okuninzi…

Inkundla ePhakamileyo yaseDatshi

Kwimibango umntu unokuhlala elindele into eninzi yokujongwa kwaye uthe-ke-uthe. Ukucacisa ngakumbi eli tyala, inkundla inokuyalela ukuxoxwa kwamangqina. Enye yeempawu zokuva okunjalo kukuzonwabisa. Ukufumana iimpendulo ngokungafundiswanga ngendlela engathethekiyo, ukuthethwa kwetyala kuya kwenzeka 'kwangoko' phambi komgwebi. INkundla ePhakamileyo yaseDatshi ngoku igqibe kwelokuba kuvunyelwe, ngokwembono yoqoqosho lwenkqubo, ukuba ukuxoxelwa kwetyala kuqhubeke ngesiseko senkcazo ebhaliweyo kwangaphambili. Kule meko kaDisemba 23 ngekhe kuthathe ixesha elide ukuva onke amangqina amathandathu. Kubalulekile, nangona kunjalo, inkundla ithathele ingqalelo into yokuba ezi ngxelo zibhaliweyo zinokubangela ukuthenjwa okuncomekayo xa kuvavanywa ubungqina.

 

isabelo
Law & More B.V.