Anpil moun siyen yon kontra san yo pa konprann sa ki ...

Siyen yon kontra san yo pa aktyèlman konprann sa li yo

Rechèch montre ke anpil moun siyen yon kontra san yo pa aktyèlman konprann sa li yo. Nan pifò ka sa a konsène kontra lwaye oswa achte, kontra travay ak kontra revokasyon. Rezon ki fè yo pa konprann kontra ka souvan ka jwenn nan sèvi ak lang; kontra souvan gen anpil tèm legal ak lang ofisyèl yo itilize regilyèman. Anplis de sa, li sanble ke yon anpil moun ki pa li yon kontra byen anvan ou siyen li. Espesyalman 'ti enprime a' souvan bliye. Kòm yon rezilta, moun yo pa okouran de nenpòt ki potansyèl 'kaptur' ak pwoblèm legal ka rive. Pwoblèm sa yo legal te kapab souvan yo te anpeche si moun konprann kontra a byen. Trè souvan, kontra ki ka gen gwo konsekans ki enplike. Se poutèt sa, li trè enpòtan ke ou konprann tout sa ki nan kontra a anvan ou siyen. Ou ka jwenn konsèy legal yo nan lòd yo reyalize sa a. Law & More pral kontan ede ou ak kontra ou.

Law & More