Mete fen nan kondisyon nan yon kontra travay

Mete fen nan kondisyon nan yon kontra travay

Youn nan fason yo mete fen nan yon kontra travay se lè w antre nan yon kondisyon rezolisyon. Men, nan ki kondisyon yo ka mete yon kondisyon rezolisyon nan yon kontra travay, e ki lè kontra travay la fini apre kondisyon sa a rive?

Ki sa ki se yon kondisyon rezolisyon? 

Lè w ap ekri yon kontra travay, libète kontra yo aplike pou pati yo. Sa vle di ke pati yo tèt yo ka detèmine sa ki enkli nan akò a. Pa egzanp, gen posiblite pou gen yon kondisyon rezolisyon nan kontra travay la.

Yon kondisyon rezolisyon vle di ke yon dispozisyon ki enkli nan kontra a ki gen yon evènman oswa kondisyon. Lè evènman sa a rive, oswa kondisyon an deklanche, kontra travay la fini pa operasyon lalwa. Sa vle di ke kontra a fini san yo pa bezwen avi oswa yap divòse.

Lè w ap itilize yon kondisyon rezolisyon, li dwe sèten ke kondisyon an pral pran efè. Se poutèt sa, li pa ase ke li deja sèten ke kondisyon an pral pran efè, men sèlman ke lè a nan ki li pral pran efè toujou ap detèmine.

Nan ki kontra travay yo ka mete yon kondisyon rezolisyon?

Pou yon kontra travay ouvè, yon kondisyon rezolisyon ka enkli. Kontra travay la kontinye egziste (san kondisyon dissolution la pa pran efè) pou toutan. Se sèlman lè kondisyon rezolisyon an te fèt kontra travay la fini pa operasyon lalwa.

Menm pwopozisyon an aplike nan yon kontra travay fiks. Yon kondisyon rezolisyon ka enkli nan kontra a. Kontra travay la egziste tankou yon kontra regilye (san antre nan kondisyon rezolisyon an) pou dire a nan kontra a. Se sèlman lè kondisyon rezolisyon an te fèt kontra travay la fini pa operasyon lalwa.

Egzanp yon kondisyon rezolisyon

Yon egzanp yon kondisyon rezolisyon se jwenn yon diplòm. Pou egzanp, yon anplwayè ka oblije anplwaye anplwaye ki gen yon diplòm espesifik. Nan ka sa a, kontra travay la ka genyen yon kondisyon rezolisyon ki deklare ke anplwaye a dwe gen diplòm nan nan yon sèten peryòd. Si li pa jwenn diplòm nan peryòd sa a, kontra travay la fini pa operasyon lalwa.

Yon lòt egzanp se posesyon yon lisans kondwi. Si yo retire yon lisans chofè taksi, ki enkli kòm yon kondisyon rezolisyon nan kontra travay li, li fini pa operasyon lalwa.

Yon dènye egzanp se obligasyon pou bay yon deklarasyon VOG. Nan sèten pozisyon (tankou pwofesè, asistan ansèyman, ak enfimyè), lalwa egzije yon sètifika bon konduit.

Lè sa a, li ka enkli nan kontra travay la ke anplwaye a oblije bay yon VOG nan yon sèten peryòd. Èske anplwaye a pa fè sa? Lè sa a, kontra travay la fini pa operasyon lalwa.

Ki kondisyon yo genyen pou mete yon kondisyon rezolisyon?

Yon kondisyon rezolisyon ka sèlman enkli nan yon kontra travay nan sèten kondisyon.

  • Premyèman, kondisyon an dwe objektivman detèmine. Li dwe klè pou tout moun lè kondisyon rezolisyon an te vin anvigè. Pa ta dwe gen plas pou yon gade nan anplwayè a (pa egzanp, kontra travay la fini pa operasyon lalwa si anplwaye a pa fè travay).
  • Dezyèmman, kondisyon an pa dwe vyole entèdiksyon revokasyon yo anba lwa ranvwa (egzanp, pre-kondisyon an pa dwe li: kontra travay la fini pa operasyon lalwa nan ka ta gen gwosès oswa maladi).
  • Twazyèmman, li dwe ensèten ke kondisyon an pral rive. Kidonk, li pa ta dwe gen yon sipozisyon ke kondisyon an pral rive, epi sèlman lè ensidan an pa klè.
  • Anfen, anplwayè a dwe envoke kondisyon rezolisyon an imedyatman yon fwa li te rive. Kidonk, pa gen okenn peryòd avi ki aplike.

Èske w gen plis kesyon nan yon kontèks kondisyon rezolisyon an oswa kesyon jeneral sou yon kontra travay epi ou ta renmen resevwa konsèy? Si se konsa, tanpri kontakte nou. Avoka travay nou yo pral kontan ede w!

Law & More