ENetherlands, kubaluleke kakhulu kumalungelo abasebenzi okugwayimba…

ENetherlands, ukubaluleka okukhulu kuqhotyoshelwe kumalungelo abasebenzi okugwayimba. Abaqashi abangamaDatshi kufuneka banyamezele ugwayimbo, kubandakanya neziphumo ezibi abanokuthi babe nazo, lo gama nje kudibana “imigaqo yokudlala”. Ukuqinisekisa ukuba abaqeshwa abathintelwa ekusebenziseni eli lungelo, iBhodi yezibheno yaseDatshi yagweba ukuba isitrato masingachaphazeli ukuphakama kwesibonelelo sokungasebenzi. Oku kuthetha ukuba umvuzo wemihla ngemihla womqeshwa, kwisiseko sokufunyanwa kwenzuzo yokungaqeshwa, akufuneki ukuba uchaphazeleke kakubi kwisitrato.

11-04-2017

isabelo