Isicwangciso sokuba ngumzali kwimeko yoqhawulo mtshato

Ukuba unabantwana abancinci kwaye uqhawula umtshato, kufuneka kwenziwe izivumelwano malunga nabantwana. Izivumelwano macala onke ziya kubhalwa phantsi ngesivumelwano. Esi sivumelwano saziwa njengesicwangciso sokuba ngumzali. Isicwangciso sobuzali sisiseko esihle sokufumana uqhawulo mtshato olungileyo.

Ngaba isicwangciso sokuba ngumzali sisinyanzelo?

Umthetho uthi isicwangciso sokuba ngumzali sisinyanzelo kubazali abatshatileyo abaqhawula umtshato. Isicwangciso sokuba ngumzali kufuneka senziwe xa abazali ababhalisiweyo bupheliswe ubuhlakani babo obubhalisiweyo. Abazali abangatshatanga okanye ababhalise amaqabane, kodwa abasebenzisa igunya lobuzali kunye, kulindeleke ukuba benze isicwangciso sokuba ngumzali.

Isicwangciso sokuba ngumzali kwimeko yoqhawulo mtshato

Lithini icebo lokuba ngumzali?

Umthetho umisela ukuba isicwangciso sokuba ngumzali kufuneka okungenani sibe nezivumelwano malunga:

  • indlela obabandakanye ngayo abantwana ekuyileni isicwangciso somzali;
  • ukwahlulahlula njani inkathalo nokukhulisa (umgaqo wokukhathalela) okanye indlela oqhubana ngayo nabantwana (umgaqo wokufikelela);
  • ulwazisa kwaye kangaphi na omnye komnye ulwazi malunga nomntwana wakho;
  • nenza njani izigqibo kunye kwimixholo ebalulekileyo, enjengokukhetha esikolweni;
  • iindleko zononophelo nokukhulisa (ukuxhasa umntwana).

Unokukhetha nokubandakanya ezinye izivumelwano kwisicwangciso sokuba ngumzali. Umzekelo, into wena, njengabazali, oyibona ibalulekile ekukhuleni kwakho, imigaqo ethile (ixesha lokulala, umsebenzi wesikolo wasekhaya) okanye uluvo ngesohlwayo. Unokufaka into malunga nonxibelelwano nazo zombini iintsapho kwisicwangciso sokuba ngumzali. Ke unokukubandakanya ngokuzithandela oku kwisicwangciso sobuzali.

Ukuzoba isicwangciso sobuzali

Kulungile ukuba unokuza kwizivumelwano ezilungileyo nomnye umzali. Ukuba, nangasiphi na isizathu, oku akunakwenzeka, ungatsalela umnxibelelanisi okanye igqwetha losapho ku Law & More. Ngoncedo lwe Law & More abalamli ungawuxoxa umxholo wesicwangciso sokuba ngumzali phantsi kobunkokheli nobungcali. Ukuba uxolelwaniso aluniki sisombululo, amagqwetha osapho akhethekileyo nawo akwinkonzo yakho. Oku kwenza ukuba uthethathethane nelinye iqabane ukuze nenze izivumelwano malunga nabantwana.

Kuza kwenzeka ntoni kwisicwangciso sokuba ngumzali?

Inkundla ingaluchaza uqhawulo-mtshato lwakho okanye ichithe iqabane lakho elibhalisiweyo. Amagqwetha osapho Law & More uya kuthumela isicwangciso sokuqala somzali enkundleni kuwe. Inkundla emva koko iqhoboshela isicwangciso sobuzali kummiselo woqhawulo mtshato. Ngenxa yoko, isicwangciso sokuba ngumzali siyinxalenye yesigqibo senkundla. Bobabini abazali ke banyanzelekile ukuba bathobele izivumelwano ezikwisicwangciso sobuzali.

Ngaba akunakwenzeka ukwenza isicwangciso sobuzali?

Rhoqo kwenzeka ukuba abazali bangafiki kwisivumelwano esipheleleyo kumxholo wesicwangciso sobuzali. Kwimeko apho, abanakho ukuthobela imfuneko yoqhawulo mtshato ngokusemthethweni. Kukho iimeko ezinjalo. Abazali abanokubonisa ukuba benze iinzame ezaneleyo zokufikelela kwisivumelwano, kodwa basilele ukwenza njalo, bangakuchaza oku kumaxwebhu enkundleni. Inkundla ke ingabhengeza uqhawulo-mtshato kwaye ithathe isigqibo ngezigqibo ezingavumelaniyo ngabazali.

Ngaba uyafuna ukuqhawula umtshato kwaye ngaba ufuna uncedo ekwenzeni isicwangciso sokuba ngumzali? Emva koko Law & More yindawo efanelekileyo kuwe. Amagqwetha osapho akhethekileyo Law & More inokukunceda kwaye ikukhokele kuqhawulo-mtshato lwakho kunye nokwenza isicwangciso sokuba ngumzali.

isabelo
Law & More B.V.