Pwopriyete nan (ak apre) maryaj

Pwopriyete nan (ak apre) maryaj

Marye se sa ou fè lè ou fou renmen youn ak lòt. Malerezman, li rive ase souvan ke apre yon ti tan, moun pa vle marye youn ak lòt ankò. Anjeneral, divòs pa mache byen tankou lè w antre nan yon maryaj. Nan anpil ka, moun yo diskite sou prèske tout bagay ki enplike nan yon divòs. Youn nan bagay sa yo se pwopriyete. Ki moun ki gen dwa pou sa si ou menm ak patnè w separe?

Plizyè aranjman ka fèt lè ou antre nan maryaj la, ki gen yon enpak siyifikatif sou pwopriyete ou menm ak (ansyen) patnè ou pandan ak apre maryaj la. Ou ta bon pou w reflechi ak anpil atansyon sou sa yo anvan maryaj la, paske yo ka gen konsekans byen lwen. Blog sa a diskite sou diferan rejim matrimonyal pwopriyete yo ak konsekans yo konsènan pwopriyetè. Li ta dwe remake ke tout sa ki diskite nan blog sa a aplike menm jan ak yon patenarya ki anrejistre.

Kominote machandiz yo

Dapre lalwa, kominote legal la nan pwopriyete otomatikman aplike lè pati yo marye. Sa a gen efè a ke tout byen ou posede pa ou menm ak patnè ou fè pati ou ansanm depi nan moman maryaj la. Sepandan, li enpòtan isit la pou fè distenksyon ant maryaj anvan ak apre 1ye janvye 2018. Si w te marye anvan 1ye janvye 2018, yon kominote jeneral nan pwopriyete aplike. Sa vle di TOUT byen se pou ou ansanm. Li pa enpòtan si ou akeri li anvan oswa pandan maryaj la. Sa a pa diferan lè li rive yon kado oswa eritaj. Lè w vin divòse, tout byen yo dwe divize. Ou tou de gen dwa pou mwatye nan pwopriyete a. Èske w te marye apre 1 janvye 2018? Lè sa a, la kominote limite nan pwopriyete aplike. Se sèlman byen ou te achte pandan maryaj la ki pou ou ansanm. Pwopriyete ki te soti anvan maryaj la rete patnè li te fè pati anvan maryaj la. Sa vle di ke w ap gen mwens pwopriyete pou divize lè w divòse.

Kondisyon maryaj yo

Èske ou menm ak patnè ou vle kenbe pwopriyete w la entak? Si se konsa, ou ka antre nan akò prennupyal nan moman maryaj la. Sa a se tou senpleman yon kontra ant de mari oswa madanm nan ki akò yo te fè sou pwopriyete, pami lòt bagay. Yon distenksyon ka fè ant twa diferan kalite akò prennupyal.

Esklizyon frèt

Premye posibilite a se eksklizyon frèt. Sa a enplike nan dakò nan akò prenupyal la ke pa gen okenn kominote nan pwopriyete ditou. Lè sa a, patnè yo fè aranjman pou revni yo ak pwopriyete yo pa koule ansanm oswa yo pa deranje nan okenn fason. Lè yon maryaj eksklizyon frèt fini, ansyen patnè yo gen ti kras divize. Sa a se paske pa gen okenn pwopriyete jwenti.

Claz regleman peryodik

Anplis de sa, akò prenupyal la ka genyen yon kloz règleman peryodik. Sa vle di ke gen byen separe, ak Se poutèt sa pwopriyete, men ke revni pandan maryaj la dwe divize chak ane. Sa vle di ke pandan maryaj la, li dwe dakò chak ane ki lajan yo te touche ane sa a ak ki nouvo atik ki fè pati ki moun. Lè yo divòse, se poutèt sa, nan ka sa a, sèlman afè yo ak lajan ki soti nan ane sa a bezwen divize. Nan pratik, sepandan, mari oswa madanm souvan pa fè règleman an chak ane pandan maryaj yo. Kòm yon rezilta, nan moman divòs la, tout lajan ak tout bagay te achte oswa resevwa pandan maryaj la toujou gen pou divize. Depi li difisil pou rann kont apre sa ki pwopriyete yo te jwenn lè, sa a se souvan yon pwen nan diskisyon pandan divòs la. Se poutèt sa, li enpòtan, si yon kloz règleman peryodik enkli nan akò prennupyal la, aktyèlman fè divizyon an chak ane.

Final settlement clause

Finalman, li posib pou mete yon kloz final kalkil nan akò prennupyal la. Sa vle di, si w divòse, tout pwopriyete ki elijib pou regleman yo pral divize tankou si te gen yon kominote pwopriyete. Akò prenupyal la souvan endike tou ki pwopriyete ki tonbe nan règleman sa a. Pa egzanp, li ka dakò ke sèten pwopriyete ki fè pati youn nan mari oswa madanm yo epi yo pa bezwen rezoud, oswa ke se sèlman pwopriyete a akeri nan moman maryaj la pral regle. Lè sa a, pwopriyete yo kouvri nan kloz règleman an pral divize an mwatye lè divòse.

Èske ou ta renmen konsèy sou diferan kalite aranjman pwopriyete matrimonyal? Oswa ou bezwen konsèy legal sou divòs ou a? Lè sa a kontakte Law & More. Nou avoka fanmi pral kontan ede ou!

Law & More