Ukuqeshiswa kwendawo yeshishini ngexesha lengxakeko ye-corona

Umhlaba wonke okwangoku ujongene nengxaki kwinqanaba elingalinganiyo. Oku kuthetha ukuba oorhulumente kufuneka bathathe amanyathelo angaqhelekanga. Umonakalo obangelwe yile meko kwaye uqhubeka ukubangela unokuba mkhulu. Inyani yile yokuba akukho mntu okwangoku okwaziyo ukuvavanya ubungakanani bengxaki, nokuba iza kuhlala ixesha elingakanani. Nokuba imeko injani na, ukuqeshiswa kweendawo zeshishini kusasebenza. Oku kuphakamisa imibuzo eliqela. Kweli nqaku singathanda ukuphendula imibuzo embalwa enokuthi ivele nabaqeshi okanye abanini-ndawo yamashishini.

Intlawulo yerenti

Ngaba kusafuneka uhlawule irente? Impendulo yalo mbuzo ixhomekeke kwiimeko zetyala. Ngayiphi na imeko, kufuneka zimbini iimeko ezahlukileyo. Okokuqala, indawo yeshishini enokungasasebenzi ngenxa yeshishini, ezinje ngeendawo zokutyela kunye neekhefi. Okwesibini, kukho iivenkile ezisenokuba zivulekile, kodwa ezikhetha ukuvala iminyango yazo.

Ukuqeshiswa kwendawo yeshishini ngexesha lengxakeko ye-corona

Umqeshi unyanzelekile ukuba ahlawule irenti ngokusekwe kwisivumelwano sokuhlala. Ukuba oku akwenzeki, kukwaphula isivumelwano. Ngoku umbuzo uvela, ngaba kungakho amandla majeure? Mhlawumbi kukho izivumelwano kwisivumelwano sokuqesha malunga neemeko apho kunokunyanzelwa khona ukusetyenziswa ngamandla. Ukuba akunjalo, umthetho uyasebenza. Umthetho uthi kukho amandla amakhulu xa umqeshi engenakubekwa tyala ngokungathobeli; ngamanye amagama ayilotyala lomqeshi ukuba angakwazi ukuhlawula irente. Akucaci nokuba ukusilela ukuhlangabezana noxanduva ngenxa ye-coronavirus kukhokelela kumandla amakhulu. Njengoko kungekho mzekelo woku, kunzima ukugweba ukuba siyakuba yintoni isiphumo kweli tyala. Yintoni edlala indima, nangona kunjalo, sisivumelwano esisetyenziswa rhoqo kwi-ROZ (iBhunga leZindlu). Kule khontrakthi, ibango lokunciphisa irente alifakwanga ngokomgangatho. Umbuzo ngowokuba ingaba umninindlu angawugcina ngokufanelekileyo lo mbono kwimeko yangoku.

Ukuba umqeshi ukhetha ukuvala ivenkile yakhe, imeko iya kwahluka. Nangona kunjalo, okwangoku akukho sibophelelo sokwenza oko, inyani kukuba kukho iindwendwe ezimbalwa kwaye ngenxa yoko inzuzo encinci. Umbuzo kukuba ngaba imeko leyo kufuneka ihlawulwe ngumqeshi. Akunakwenzeka ukuba unikeze impendulo ecacileyo kulo mbuzo kuba yonke imeko yahlukile. Oku kufuneka kuvavanywe kwimeko-nganye.

Iimeko ezingalindelekanga

Zombini umqeshi kunye nomqeshisi womhlaba banokufaka iimeko ezingalindelekanga. Ngokubanzi, intlekele yoqoqosho inoxanduva egameni loosomashishini, nangona kwiimeko ezininzi oku kungafani ngenxa yengxaki yekorona. Amanyathelo aphunyezwe ngurhulumente anokuthathelwa ingqalelo. Ibango elisekwe kwiimeko ezingalindelekanga linika ithuba lokuba kuqeshiswe kuhlisiwe okanye kuchithwe yinkundla. Oku kunokwenzeka xa umqeshi engasayi kubanjwa ngokufanelekileyo ukuze kuqhubeke isivumelwano. Ngokweembali zepalamente, ijaji kufuneka ithathe amanyathelo ngokubambisa ngalo mbandela. Sikwakwimeko yokuba iinkundla zivaliwe ngokunjalo: akuyi kuba lula ukufumana isigwebo ngokukhawuleza.

Ukusilela kwipropathi eqeshisiweyo

Umqeshi angafaka ibango lokuncitshiswa kwerenti okanye kwimbuyekezo kwimeko yokushokoxeka. Ukushokoxeka kwemeko yepropathi okanye ngayo nayiphi na enye imeko ebangela ukuba umntu angabi nakumqeshisa ukuba aqeshise ngokuqeshwa, wayenelungelo ekuqaleni kwesivumelwano sokurenta. Umzekelo, ukunqongophala kunokuba: iimpazamo zokwakha, uphahla oluvuzayo, ukubumba kunye nokungakwazi ukufumana imvume yokuxhaphaza ngenxa yokungabikho kokuphuma ngexesha likaxakeka. Iinkundla zihlala zingenamdla wokugweba ukuba kukho imeko ekufuneka ibekho kwiakhawunti yomnini mhlaba. Ngayiphi na imeko, ishishini elihlwempuzekileyo ngenxa yokungabikho koluntu ayisiyongxaki ekufuneka ihlawuliswe kumnini-ndawo. Le yinxalenye yomngcipheko weshishini. Into edlala indima kukuba kwiimeko ezininzi iipropathi eziqeshiweyo zisenokusetyenziswa. Ke ezinye iindawo zokutyela ezingakumbi, ziyahanjiswa okanye izidlo zazo zithathwe njengenye indlela.

Uxanduva lokuxhaphaza

Uninzi lokuqeshisa indawo yamashishini lubandakanya uxanduva lokusebenza. Oku kuthetha ukuba umqeshi kufuneka asebenzise indawo eqeshisiweyo. Kwiimeko ezizodwa, uxanduva lokuxhaphaza lunokuvela emthethweni, kodwa oku akusoloko kunjalo. Phantse bonke abanini mhlaba beshishini kunye neeofisi basebenzisa iimodeli ze-ROZ. Izibonelelo ngokubanzi ezinxulunyaniswa neemodeli ze-ROZ zichaza ukuba umqeshi uya kusebenzisa indawo eqeshiweyo "ngokufanelekileyo, ngokugqibeleleyo, ngokufanelekileyo nangobuqu". Oku kuthetha ukuba umqeshi uphantsi kwesibophelelo sokusebenza.

Ukuza kuthi ga ngoku, akukho nyathelo likarhulumente ngokubanzi eNetherlands iyalela ukuvalwa kweziko lokuthenga okanye indawo yeofisi. Nangona kunjalo, urhulumente ubhengeze ukuba zonke izikolo, iindawo zokutya nezokusela, ezemidlalo kunye neeklabhu zokuzilolonga, ii-saunas, iiklabhu zesondo kunye neevenkile zekofu kufuneka zihlale zivaliwe kwilizwe liphela de kube kukho isaziso esingaphezulu. Ukuba umqeshi unyanzelekile ngokomyalelo korhulumente ukuba avale ipropathi eqeshisiweyo, umqeshi akasayi kuba noxanduva loku. Le yimeko apho, ngokweemeko zikazwelonke zangoku, umqeshi kufuneka angabekwa tyala. Ngaphantsi kwezibonelelo ezibanzi, umqeshi unyanzelekile ukuba alandele imiyalelo karhulumente. Njengomqeshi, unyanzelekile ukuba aqinisekise ngendawo yokusebenza ekhuselekileyo. Esi sibophelelo sivela ngokungabeki mngcipheko kubasebenzi emngciphekweni wokosulelwa yikona. Phantsi kwezi meko, umnini-ndawo akanakho ukunyanzela umqeshi ukuba asebenze.

Ngenxa yokhathalelo lwempilo lwabasebenzi kunye / okanye abathengi, sibona ukuba abaqeshi ngokwabo bakhetha ukuvala ngokuzithandela ipropathi eqeshiswayo, nokuba abayalelwanga ukuba benze njalo ngurhulumente. Phantsi kweemeko ezikhoyo, sikholelwa ukuba abanini-ndawo abayi kukwazi ukufaka ifayile yebango ngokuzalisekisa isibophelelo, ukuhlawulwa kwesohlwayo okanye imbuyiselo yomonakalo. Ngokusekwe kwingqiqo kunye nobulungisa, kunye nesibophelelo sokunciphisa umda kwinxalenye yomqeshi ngokusemandleni, sikufumanisa kunzima ukucinga ukuba umnini-ndlu unokuphikisa ukuvalwa (okwethutyana).

Ukusetyenziswa ezahlukeneyo kwepropathi eqeshisiweyo

Iindawo zokutya neziselo zivaliwe okwangoku. Nangona kunjalo, isavumelekile ukuba ithathe kwaye ihambise ukutya. Nangona kunjalo, isivumelwano sokuqeshisa sinika ixesha elininzi umgaqo-nkqubo ongqongqo; yintoni eyenza ukuchola kwahlukile kwivenkile yokutyela. Ngenxa yoko, umqeshi unokusebenza ngokuchasene nesivumelwano sokurenta kwaye-mhlawumbi-aphulukane nezohlwayo.

Kwimeko yangoku, wonke umntu unomsebenzi wokunciphisa umonzakalo wakhe kangangoko kunokwenzeka. Ngokutshintshela emsebenzini wokuthathwa / wokuhanjiswa, umqeshi uyathobela. Phantsi kwezi meko, kunzima kuyo yonke ingqiqo ukukhusela umba wokujonga ukuba oku kuchasene nenjongo yesivumelwano. Ngapha koko, umnini-mhlaba unokufumana ibango kumqeshi ukuba umqeshi akenzi konke okusemandleni akhe ukugcina ishishini lakhe liqhuba ukuze akwazi ukuhlawula irente.

isiphelo

Ngamanye amagama, wonke umntu unyanzelekile ukuba anciphise umonakalo wabo kangangoko kunokwenzeka. Urhulumente sele ebhengeze amanyathelo azokufika kude ukunceda oosomashishini nokunciphisa uxinzelelo lwezezimali. Kucetyiswa ukusebenzisa amathuba ala manyathelo. Ukuba umqeshi uyala ukwenza njalo, kungathathelwa ingqalelo ukuba kunzima ukudlulisela ilahleko kumnini-ndawo. Oku kukwasebenza ngokuchaseneyo. Okwangoku, abezopolitiko baphinde bacela abanini-ndawo ukuba bamodareyithe irente kwixesha elizayo, ukuze umngcipheko wabelane.

Nangona umqeshi kunye nomnini-ndlu benobudlelwane besivumelwano kunye nomgaqo-siseko 'wesivumelwano sisivumelwano'. Sincoma ukuthetha omnye nomnye kwaye ujonge okunokwenzeka. Umqeshi kunye nomnini-ndawo banokukwazi ukudibana kula maxesha ahlukileyo. Ngelixa umqeshi engenayo ingeniso ngenxa yokuvalwa, iindleko zomnini-mhlaba nazo ziyaqhubeka. Kungumdla wakhe wonke umntu ukuba omabini amashishini aphile kwaye oyise le ngxaki. Ngale ndlela, umqeshi kunye nomnini-mhlaba bangavuma ukuba irente iyakuhlawulwa okwethutyana kwaye ukusilela kuya kubanjwa xa kuvulwa indawo yamashishini. Kufuneka sincedane apho kunokwenzeka kwaye, ngaphandle koko, abanini-mhlaba abaxhamli kubaqeshi abangafezekanga. Emva kwayo yonke loo nto, umqeshi omtsha akafumaneki ngokulula kula maxesha. Nokuba ukhetha ntoni, sukuthatha izigqibo ngokungxama kwaye masikucebise ngamathuba.

Iinkcukacha zoqhagamshelwano

Ngenxa yokuba imeko yangoku ingalindelekanga, sinokucinga ukuba oku kungakuphakamisa imibuzo emininzi. Sijonge ngeliso elibukhali uphuhliso kwaye sonwabile kukunazisa malunga nemicimbi yezolo. Ukuba unemibuzo malunga neli nqaku, nceda ungathandabuzi ukuqhagamshelana nabameli be Law & More.

isabelo
Law & More B.V.