Ukugcinwa kwesihloko

Ubunini lelona lungelo libalaseleyo umntu anokuba nalo ngokulungileyo, ngokweKhowudi yeNkcubeko. Okokuqala, oko kuthetha ukuba abanye mabahlonele ubunini baloo mntu. Ngenxa yeli lungelo, kuxhomekeke kumniniyo ukufumanisa ukuba kwenzeka ntoni na kwimpahla yakhe. Umzekelo, umnini unokuthatha isigqibo sokudlulisela ubunini bokulungileyo komnye umntu ngesivumelwano sentengo. Nangona kunjalo, kugqithiso olusebenzayo uninzi lweemeko zomthetho kufuneka zifezekiswe. Imeko ethi ekugqibeleni idlulise ubunini bezinto ezilungileyo kukuhanjiswa kwento ekuthethwa ngayo, umzekelo ngokuyinikezela kumthengi, hayi intlawulo yexabiso lokuthenga njengoko kucingelwa jikelele. Ngamanye amagama, umthengi uye abe ngumnini wezinto ezilungileyo ngexesha lokuziswa kwazo.

Ukugcinwa kwesihloko somfanekiso

Akukho kugcinwa kwesihloko ekuvunyelwene ngaso

Ngokukodwa, oku kungasentla kuya kuba njalo ukuba awuvumelani nomthengi malunga nokugcinwa kwetayitile. Kuyavunywa, ukongeza kunikezelo, ixabiso lokuthenga kunye nexesha ekufuneka ihlawulwe ngalo ngumthengi kuvunyelwene ngalo kwisivumelwano sokuthenga. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo nokuhanjiswa, (intlawulo) yexabiso lokuthenga ayisiyomfuneko yomthetho yokuhambisa ubunini. Kuyenzeka ke ukuba umthengi ekuqaleni abe ngumnini wempahla yakho, ngaphandle kokuyihlawulela (isixa esipheleleyo) sayo. Ngaba umthengi akazukuhlawula emva koko? Emva koko awunakho ukubuyisa iimpahla zakho, umzekelo. Emva kwayo yonke loo nto, umthengi ongahlawuliyo unokucela nje ilungelo lokufumana ubunini kuloo nto kwaye kulindeleke ukuba ulihloniphe ilungelo lakhe lobunini kwinto ekuthethwa ngayo ngeli xesha. Ngamanye amagama, kwimeko apho uya kuba ngaphandle kwentlawulo yakho okanye intlawulo kwaye ke ungenanto. Kukwasebenza kwanjalo kuyo ukuba umthengi uzimisele ukuhlawula kodwa ngaphambi kokuba kuhlawulwe uqobo, ujongene nokuchithwa. Le yimeko engathandekiyo enokuthi ithintelwe ngendlela.

Ukugcinwa kwetayitile njengenyathelo lokuthintela

Ngapha koko, ukuthintela kungcono kunokunyanga. Kungenxa yoko le nto kububulumko ukusebenzisa amathuba akhoyo. Umzekelo, umnini wokulungileyo angavumelana nomthengi ukuba ubunini buya kudlula buye kumthengi ukuba iimeko ezithile ziyafezekiswa ngumthengi. Imeko enjalo inokuthi, umzekelo, ikwanxulumene nokuhlawulwa kwexabiso lokuthenga kwaye ikwabizwa ngokuba kukugcina isihloko. Ukugcinwa kwetayitile kulawulwa kwiNqaku 3:92 yeKhowudi yoLuntu yaseDatshi kwaye, ukuba kuvunyelwene, kuya kuba nesiphumo sokuba umthengisi aqhubeke engumnini ngokusemthethweni wempahla ade umthengi ahlawule ixabiso elipheleleyo ekuvunyelwene ngalo ngempahla. Ukugcinwa kwitayitile emva koko kusebenza njengenyathelo lokuthintela: Okanye ngaba umthengi uza kujongana nokungabinamali ngaphambi kokuhlawula umthengisi? Kwimeko apho, umthengisi unelungelo lokufumana kwakhona impahla yakhe kumthengi ngenxa yokugcina itayitile ebekiweyo. Ukuba umthengi akasebenzisani ekuhambiseni iimpahla, umthengisi angaqhubeka nokubamba kunye nokwenza izinto ngokusemthethweni. Ngenxa yokuba umthengisi uhlala engumnini, okuhle kwakhe akuweli kumthengi njengelifa kwaye unokubangwa kuloo ndawo. Ngaba imeko yentlawulo izalisekisiwe ngumthengi? Emva koko (kuphela) ubunini bezinto ezilungileyo ziya kudlula ziye kumthengi.

Umzekelo wokugcinwa kwetayitile: ukuthengwa kokuqeshwa

Enye yeentengiselwano eziqhelekileyo apho amaqela asebenzisa ukugcinwa kwetayitile kukuqesha ukuthenga, okanye ukuthengwa, umzekelo, imoto kwisitolimende elawulwa kwiNqaku 7A: 1576 BW. Ukuthenga ngomsebenzi ke ngoko kubandakanya ukuthenga nokuthengisa ngezavenge, apho amaqela ayavuma ukuba ubunini bezinto ezithengisiweyo azidluliswanga kuphela ngokuhanjiswa, kodwa kuphela ngokuzalisekisa imeko yentlawulo epheleleyo yento etyalwa ngumthengi phantsi kwesivumelwano sokuthenga. Oku akubandakanyi imicimbi enxulumene nayo yonke ipropathi engenakushenxiswa kunye nepropathi ebhalisiweyo. Le ntengiselwano ayifakwanga ngumthetho ekuthengeni ingqesho. Ekugqibeleni, iskimu sentengo yokuqesha sijolise kumalungiselelo aso anyanzelekileyo ukukhusela umthengi, umzekelo, imoto ngokuchasene nokuthatha intengo yokuqesha ngokulula kakhulu, kunye nomthengisi ngokuchasene nesimo esomeleleyo secala lomthengi kwicala lomthengi. .

Ukusebenza kokugcinwa kwesihloko

Ukusebenza ngokugcina isihloko, kubalulekile ukuba kurekhodwe ngokubhaliweyo. Oku kunokwenziwa kwisivumelwano sokuthenga uqobo okanye kwisivumelwano esahluke ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, ukugcinwa kwetayitile kuhlala kubekwa ngokwemiqathango ngokubanzi. Kwimeko apho, nangona kunjalo, kufuneka kukhunjulwe ukuba iimfuno zomthetho malunga neemeko ngokubanzi kufuneka kufezekiswe. Ulwazi oluthe kratya malunga nemigaqo kunye neemeko ngokubanzi kunye neemfuno zomthetho ezifanelekileyo ziyafumaneka kwenye yeebhlog zethu zangaphambili: Imigaqo kunye neemeko ngokubanzi: into ekufuneka uyazi ngayo.

Kukwabalulekile kwimeko yokusebenza ukuba ukugcinwa kwesihloko kufuneka kubandakanywe nako kuyasebenza. Ukuza kuthi ga ngoku, makufezekiswe ezi mfuno zilandelayo:

  • Ityala kufuneka libonwe okanye lichongwe (kuchaziwe)
  • ityala alinakufakwa kwityala elitsha
  • Ityala alinakuguqulwa libe yityala elitsha

Ngaphaya koko, kubalulekile ukuba ungenzi amalungiselelo malunga nokugcinwa kwetayitile kakhulu. Ukugcinwa okuncinci kwesihloko kwenziwa, umngcipheko oshiyekileyo uvulekile. Ukuba izinto ezininzi zisiwe kumthengisi, kuya kuba bubulumko, umzekelo, ukwenza amalungiselelo okuba umthengisi ahlale engumnini wazo zonke izinto ezizisiweyo de kuhlawulwe ixabiso elipheleleyo lokuthenga, nokuba inxenye yezi zinto sele ihlawulwe ngu umthengi. Kukwanjalo kwimpahla yomthengi apho iimpahla eziziswe ngumthengisi zikhona, okanye ubuncinci zisetyenzwa. Kule meko, oku kukwabhekiswa kuko njengokugcina isihloko.

Ukuzahlula ngumthengi ngokuxhomekeke ekugcineni isihloko njengeyona nto ibalulekileyo yokuqwalaselwa

Ngenxa yokuba umthengi engekabi ngumnini ngenxa yokugcinwa kwetayitile ekuvunyelwene ngayo, ngokomgaqo akakwazi ukwenza omnye umnini osemthethweni. Ngapha koko, umthengi angenza oku ngokuthengisa iimpahla kubantu besithathu, nto leyo eyenzeka rhoqo. Ngesiqhelo, unikwe ubudlelwane bangaphakathi nomthengisi, umthengi nangona kunjalo unakho ukugunyaziswa ukuba adlulise iimpahla. Kuzo zombini iimeko, umnini akanakukwazi ukubuyisa iimpahla zakhe kwiqela lesithathu. Emva kwayo yonke loo nto, ukugcinwa kwetayitile kumiselwe kuphela ngumthengisi ngakumthengi. Ukongeza, umntu wesithathu unokuthi, kwimeko yokhuselo nxamnye nebango lomthengi, axhomekeke kulungiselelo lwenqaku 3:86 yeKhowudi yoLuntu, okanye ngamanye amagama ukuthembeka okuhle. Oko kuya kwahluka kuphela ukuba lo mntu wesithathu ubekwazi ukugcinwa kwetayitile phakathi komthengi kunye nomthengisi okanye esazi ukuba kulisiko kushishino ukuba iimpahla ezizisiweyo zisiwe phantsi kokugcinwa kwetayitile nokuba umthengi ugula ngokwemali.

Ukugcinwa kwetayitile kuluncedo ngokwasemthethweni kodwa kunzima. Kububulumko ke ukudibana negqwetha eliyincutshe ngaphambi kokugcina isihloko. Ngaba ujongene nokugcinwa kwesihloko okanye ngaba ufuna uncedo ekuyileni? Emva koko qhagamshelana Law & More. at Law & More Siyaqonda ukuba ukungabikho kokugcinwa kwetayitile okanye ukurekhodwa okungachanekanga kwayo kunokuba neziphumo ezibi. Amagqwetha ethu ziingcali kwicandelo lomthetho wesivumelwano kwaye bayakuvuyela ukukunceda ngendlela yobuqu.

isabelo
Law & More B.V.