Ilungelo lokuthi cwaka kwimicimbi yolwaphulo-mthetho

Ngenxa yamatyala olwaphulo-mthetho aphezulu avele kunyaka ophelileyo, ilungelo lomrhanelwa lokuhlala lithe cwaka kwakhona. Ngokuqinisekileyo, kunye nexhoba kunye nezihlobo zezenzo zolwaphulo-mthetho, ilungelo lomsolwa lokuthula litshisiwe phantsi komlilo, oko kuyaqondakala. Kunyaka ophelileyo, umzekelo, ukuthula okuqhubekayo kukrokrela "ukubulawa kwe-insulin" kumakhaya anyamekela abantu abadala kukhokelela ekukhathazekeni nasekucaphukisweni zizalamane, ebefuna ukwazi ukuba kwenzeke ntoni. Umrhanelwa wayehlala ecenga ilungelo lakhe lokuthula phambi kweNkundla yeSithili yaseRotterdam. Ethubeni, oku kuyacaphukisa iijaji, ezithe zaqhubeka nokuzama ukwenza ukuba umrhanelwa asebenze.

Ilungelo lokuthi cwaka kwimicimbi yolwaphulo-mthetho

Kukho izizathu ezahlukeneyo zokuba abarhanelwa, rhoqo kwiingcebiso zamagqwetha abo, bacele ilungelo labo lokuthula. Umzekelo, oku kunokuba zizizathu ezicwangcisiweyo okanye zezengqondo, kodwa kuyenzeka ukuba umtyholwa oyike iziphumo ngaphakathi kwendawo yolwaphulo-mthetho. Nokuba siyintoni na isizathu, ilungelo lokuhlala litolo lelomntu ngamnye otyholayo. Lilungelo laseburhulumenteni njengezoluntu, kuba ngo-1926 kumiselwe iNqaku lama-29 leKhowudi yeNkqubo yoLwaphulo-mthetho kwaye ke kufuneka lihlonitshwe. Eli lungelo lisekwe kumgaqo wokuba umrhanelwa angabambisani nokuqiniseka kwakhe kwaye akanakunyanzelwa ukuba enze njalo: 'Umtyholwa akanyanzelekanga ukuba aphendule. ' Ukuphefumlelwa koku kukungavumi ukuthhutshiswa.

Ukuba umrhanelwa usebenzisa eli lungelo, unokuthintela ingxelo yakhe ekubeni ithathwe njengengahlelelekiyo kwaye ingenakuthembeka, umzekelo kuba iphambuka kwinto ebithethwe abanye okanye kwinto ebandakanyiweyo kwifayile yetyala. Ukuba umrhanelwa uhlala ethe cwaka ekuqaleni kwaye ingxelo yakhe kamva ifakwe ngaphakathi kwezinye izitetimenti kunye nefayile, uyakwandisa ithuba lokuba uya kukholelwa ngumgwebi. Sebenzisa ilungelo lokuhlala uthe cwaka kunokuba sisicwangciso esihle ukuba umrhanelwa akakwazi ukunika impendulo ebonakalayo kwimibuzo evela, umzekelo, amapolisa. Emva kwayo yonke loo nto, ingxelo inokuhlala inkundla kade.

Nangona kunjalo, eli qhinga alikho ngaphandle komngcipheko. Umrhanelwa kufuneka naye ayazi le nto. Ukuba umrhanelwa ubanjiwe kwaye ubekwe eluvalelweni, ukubhena kwilungelo lokuthula kungathetha ukuba isizathu sokuqhubeka kwesophando ngamapolisa kunye nabasemagunyeni kwezomthetho, sisiseko sokuba ukugcinwa komrhanelwa kuqhubeke. Kuyenzeka ke ukuba umrhanelwa afune ukuhlala eluvalelweni ixesha elide kuba ethe cwaka kunokuba enze ingxelo. Ngapha koko, kunokwenzeka ukuba emva kokugxothwa kwetyala okanye ukukhutshwa komrhanelwa, umrhanelwa angabinikwa monakalo ukuba ubenetyala lokuqhubeka nokuvalelwa. Ibango elinjalo lomonakalo sele lonqatshelwe kuloo ndawo izihlandlo ezininzi.

Xa sele inkundla ithe cwaka, kungekho nto imbi kuyo umntu otyholwayo. Emva kwayo yonke loo nto, ijaji inokuthi ithathe cwaka kwisigqibo sayo ukuba umrhanelwa akaboneleli konke konke, kwisitethimenti sobungqina nakwisivakalisi. NgokweNkundla ePhakamileyo yaseDatshi, ukuthula komrhanelwa kunganegalelo nakwindlela yokugwetywa ukuba kukho ubungqina obaneleyo kwaye umrhanelwa enganikanga ngcaciso yimbi. Emva kwayo yonke loo nto, ukuthula komtyholwa kunokuqondwa kuze kuchazwe yijaji ngolu hlobo lulandelayo:Umrhanelwa uhlala ethe cwaka ngokuzibandakanya kwakhe (…) kwaye ke ngoko khange athathe uxanduva ngento ayenzileyo. " Ngaphakathi komxholo wesigwebo, umrhanelwa unokubekwa ityala ngokuthula kwakhe ukuba akaguqukanga okanye azisole ngezenzo zakhe. Nokuba ngaba ijaji iyalisebenzisa na ilungelo lokuhlala ithule lityholwa ngesigwebo, kuxhomekeke kuvavanyo lobuqu lwejaji kwaye ke ngoko kuyahluka kumgwebi ngamnye.

Sebenzisa ilungelo lokuhlala uthe cwaka kunokuba neenzuzo zomrhanelwa, kodwa ngokuqinisekileyo oko akunakubakho mngcipheko. Kuyinyani ukuba ilungelo lomrhanelwa lokuhlala lithule kufuneka lihlonitshwe. Nangona kunjalo, xa kuziwa kwinkundla yomthetho, iijaji ziya ziqwalasele ngakumbi ukuzola kwabatyholwa kwelokulungelwa kwabo. Emva kwayo yonke loo nto, ilungelo lomrhanelwa lokuhlala uthe cwaka rhoqo xa bexabana nendima eyandayo kwityala lolwaphulo-mthetho kunye nokubaluleka kwamaxhoba, izihlobo ezisindileyo okanye uluntu oluneempendulo ezicacileyo kwimibuzo.

Nokuba kububulumko kwityala lakho ukusebenzisa ilungelo lokuhlala uthethe ngexesha lokumamela kwamapolisa okanye ukuthethwa kwetyala kuxhomekeke kwiimeko zetyala elo. Kubalulekile ke ukuba unxibelelane negqwetha lolwaphulo-mthetho ngaphambi kokuba uthathe isigqibo malunga nelungelo lokuthula. Law & More amagqwetha aqeqeshela umthetho wolwaphulo-mthetho kwaye ayakuvuyela ukubonelela ngeengcebiso kunye / okanye noncedo. Ngaba ulixhoba okanye isihlobo esisindileyo kwaye unayo imibuzo malunga nelungelo lokuthula? Nokuba kunjalo Law & Moreabameli bakulungele.

isabelo