Ilungelo lokuthi cwaka kwimicimbi yolwaphulo-mthetho

Ngenxa yamatyala olwaphulo-mthetho aphezulu athe avela kunyaka ophelileyo, ilungelo lomrhanelwa lokuthula aliphinde libekho. Ngokuqinisekileyo, ngamaxhoba kunye nezihlobo zamatyala olwaphulo-mthetho, ilungelo lomrhanelwa lokuthula litshiswa, nto leyo iyaqondakala. Kunyaka ophelileyo, umzekelo, ukuthula okungagungqiyo komrhanelwa "wokubulala abantu abaninzi nge-insulin" kumakhaya ononophelo lwabadala kukhokelele kudano kunye nokucaphuka phakathi kwezihlobo, ezazifuna ukwazi ukuba kwenzeke ntoni. Umrhanelwa wayesoloko ecela ilungelo lakhe lokuthula phambi kweNkundla yeSithili saseRotterdam. Ekuhambeni kwexesha, oku kuye kwabacaphukisa abagwebi, abathi baqhubeke nokuzama ukuba umrhanelwa asebenze.

Ilungelo lokuthi cwaka kwimicimbi yolwaphulo-mthetho

Inqaku lama-29 loMgaqo weNkqubo yoLwaphulo-mthetho

Kukho izizathu ezahlukeneyo zokuba abarhanelwa, rhoqo kwiingcebiso zamagqwetha abo, bacele ilungelo labo lokuthula. Umzekelo, oku kunokuba zizizathu ezicwangcisiweyo okanye zezengqondo, kodwa kuyenzeka ukuba umtyholwa oyike iziphumo ngaphakathi kwendawo yolwaphulo-mthetho. Nokuba siyintoni na isizathu, ilungelo lokuhlala litolo lelomntu ngamnye otyholayo. Lilungelo laseburhulumenteni njengezoluntu, kuba ngo-1926 kumiselwe iNqaku lama-29 leKhowudi yeNkqubo yoLwaphulo-mthetho kwaye ke kufuneka lihlonitshwe. Eli lungelo lisekwe kumgaqo wokuba umrhanelwa angabambisani nokuqiniseka kwakhe kwaye akanakunyanzelwa ukuba enze njalo: 'Umtyholwa akanyanzelekanga ukuba aphendule. ' Ukuphefumlelwa koku kukungavumi ukuthhutshiswa.

Ukuba umrhanelwa usebenzisa eli lungelo, unokuthintela ingxelo yakhe ekubeni ithathwe njengengahlelelekiyo kwaye ingenakuthembeka, umzekelo kuba iphambuka kwinto ebithethwe abanye okanye kwinto ebandakanyiweyo kwifayile yetyala. Ukuba umrhanelwa uhlala ethe cwaka ekuqaleni kwaye ingxelo yakhe kamva ifakwe ngaphakathi kwezinye izitetimenti kunye nefayile, uyakwandisa ithuba lokuba uya kukholelwa ngumgwebi. Sebenzisa ilungelo lokuhlala uthe cwaka kunokuba sisicwangciso esihle ukuba umrhanelwa akakwazi ukunika impendulo ebonakalayo kwimibuzo evela, umzekelo, amapolisa. Emva kwayo yonke loo nto, ingxelo inokuhlala inkundla kade.

Nangona kunjalo, eli qhinga alikho ngaphandle komngcipheko. Umrhanelwa kufuneka naye ayazi le nto. Ukuba umrhanelwa ubanjiwe kwaye ubekwe eluvalelweni, ukubhena kwilungelo lokuthula kungathetha ukuba isizathu sokuqhubeka kwesophando ngamapolisa kunye nabasemagunyeni kwezomthetho, sisiseko sokuba ukugcinwa komrhanelwa kuqhubeke. Kuyenzeka ke ukuba umrhanelwa afune ukuhlala eluvalelweni ixesha elide kuba ethe cwaka kunokuba enze ingxelo. Ngapha koko, kunokwenzeka ukuba emva kokugxothwa kwetyala okanye ukukhutshwa komrhanelwa, umrhanelwa angabinikwa monakalo ukuba ubenetyala lokuqhubeka nokuvalelwa. Ibango elinjalo lomonakalo sele lonqatshelwe kuloo ndawo izihlandlo ezininzi.

Kanye kwinkundla, ukuthula akukho ngaphandle kweziphumo nakumrhanelwa. Emva kwayo yonke loo nto, ijaji inokuthi cwaka ithathe ingqalelo kwisigwebo sayo ukuba umrhanelwa akaboneleli nganto, kwingxelo yobungqina nakwisivakalisi. NgokweNkundla ePhakamileyo yaseDatshi, ukuthula komrhanelwa kunganegalelo ekugwetyweni ukuba kukho ubungqina obaneleyo kwaye umrhanelwa akakhange anike nenye ingcaciso. Emva kwayo yonke loo nto, ukuthula komrhanelwa kungavakala kwaye kuchazwe yijaji ngolu hlobo lulandelayo:Umrhanelwa uhlala ethe cwaka malunga nokuzibandakanya kwakhe (…) kwaye ke ngoko akazange athathe uxanduva ngento ayenzileyo. ” Ngaphakathi kwimeko yesigwebo, umrhanelwa unokubekwa ityala ngokuthula kwakhe ukuba akaguqukanga okanye azisole ngezenzo zakhe. Nokuba ngaba iijaji ziyalisebenzisa na ilungelo lokuthula ngurhanelwa kuthathelwa ingqalelo isigwebo, kuxhomekeke kuvavanyo lobuqu bejaji kwaye ke banokwahluka ngejaji nganye.

Sebenzisa ilungelo lokuthi cwaka kunokuba neenzuzo kumrhanelwa, kodwa oko ngokuqinisekileyo akukho ngaphandle komngcipheko. Kuyinyani ukuba ilungelo lomrhanelwa lokuthi cwaka kufuneka lihlonitshwe. Nangona kunjalo, xa kufikwa ematyaleni, iijaji ziya zikuthathela ingqalelo ukuthula kwabarhanelwa. Emva kwayo yonke loo nto, ilungelo lomrhanelwa lokuthi cwaka lihlala lisenziwa ngokuchasene nendima eyandayo kwinkqubo yolwaphulo-mthetho kunye nokubaluleka kwamaxhoba, izihlobo ezisaphilayo okanye uluntu olunempendulo ecacileyo kwimibuzo.

Nokuba kububulumko kwityala lakho ukusebenzisa ilungelo lokuhlala uthethe ngexesha lokumamela kwamapolisa okanye ukuthethwa kwetyala kuxhomekeke kwiimeko zetyala elo. Kubalulekile ke ukuba unxibelelane negqwetha lolwaphulo-mthetho ngaphambi kokuba uthathe isigqibo malunga nelungelo lokuthula. Law & More amagqwetha aqeqeshela umthetho wolwaphulo-mthetho kwaye ayakuvuyela ukubonelela ngeengcebiso kunye / okanye noncedo. Ngaba ulixhoba okanye isihlobo esisindileyo kwaye unayo imibuzo malunga nelungelo lokuthula? Nokuba kunjalo Law & MoreAmagqwetha alungele wena.

isabelo
Law & More B.V.