Ukuziphatha okungekho sesikweni ngokunyuka kweefowuni

Igunya laseDatshi laBasebenzisi nabaThengi

Ukuziphatha okungekho sesikweni ngokuthengisa ngefowuni kuxelwa rhoqo. Esi sisiphelo seGunya lamaDatshi kubaThengi kunye neeMarike, isuphavayiza ezimeleyo emele abathengi kunye namashishini. Abantu basondela ngakumbi nangakumbi ngeminxeba ebizwa ngokuba yimikhankaso yezaphulelo, iiholide kunye nokhuphiswano. Rhoqo, ezi zinto zinikezelwayo zenziwa ngendlela engacacanga, ukuze abathengi ekugqibeleni babe ngaphezulu koko bakulindeleyo. Olu nxibelelwano ngomnxeba luhlala lulandelwa ziindlela zokuqokelela ngenkani. Ngaphezu koko, abantu abavumele ukufumana ulwazi kuphela bayanyanzelwa ukuba bahlawule. Isigqeba saseDatshi sabathengi kunye neeMarike zicebisa abantu abanxibelelana nomnxeba ngeenkonzo ezinjalo zokuphelisa umnxeba, ukwala ukunikezelwa kwaye bangahlawulwa i-akhawunti.

Funda ngokugqithisileyo:

isabelo
Law & More B.V.