Vin yon sitwayen Olandè pi bonè atravè yon pwosedi opsyon

Vin yon sitwayen Olandè pi bonè atravè yon pwosedi opsyon

Ou rete nan Netherlands epi ou renmen li anpil. Se poutèt sa, ou ka vle pran nasyonalite Olandè. Li posib pou vin Olandè pa natiralizasyon oswa pa opsyon. Ou ka aplike pou nasyonalite Olandè pi vit atravè pwosedi opsyon an; tou, depans pou pwosedi sa a konsiderableman pi ba. Nan lòt men an, pwosedi opsyon an enplike kondisyon pi sevè. Nan blog sa a, ou ka li si ou satisfè kondisyon sa yo ak ki dokiman sipò ki nesesè pou yon rezilta siksè.

Etandone nati konplèks la nan pwosedi yo, li rekòmande anboche yon avoka ki ka gide ou atravè pwosesis la epi konsantre sou sitiyasyon espesifik ak endividyèl ou. 

kondisyon

Ou ka aplike pou nasyonalite Olandè pa opsyon nan ka sa yo:

  • Ou gen laj, ou fèt nan Netherlands epi ou rete nan Netherlands depi nesans. Ou genyen tou yon pèmi rezidans valab.
  • Ou te fèt nan Netherlands epi ou pa gen nasyonalite. Ou ap viv nan Netherlands ak yon pèmi rezidans valab pou omwen twa ane youn apre lòt.
  • Ou te rete nan Netherlands depi jou ou te fè kat ane, ou te toujou gen yon pèmi rezidans valab epi ou toujou kenbe yon pèmi rezidans valab.
  • Ou se yon ansyen nasyonal Olandè epi ou te viv nan Netherlands pou omwen yon ane ak yon pèmi rezidans pèmanan oswa fiks ki valab ak yon objektif ki pa tanporè pou rete. Tanpri sonje ke si yo te janm revoke nasyonalite w paske ou te renonse a, ou pa ka aplike pou yon opsyon.
  • Ou te marye ak yon sitwayen Olandè pou omwen twa ane oswa ou gen yon patenarya ki anrejistre ak yon sitwayen Olandè pou omwen twa zan. Maryaj ou oswa patenarya anrejistre se kontinyèl ak menm nasyonal Olandè a epi ou te rete nan Netherlands kontinyèlman ak yon pèmi rezidans valab pou omwen 15 ane.
  • Ou gen 65 ane oswa plis epi ou te viv nan Peyi Ba a kontinyèlman pou omwen 15 ane ak yon pèmi rezidans valab imedyatman anvan konfimasyon an nan akizisyon nan sitwayènte Olandè.

Si ou te fèt, adopte oswa marye anvan 1 janvye 1985, gen twa lòt ka separe kote ou ka kapab aplike pou nasyonalite Olandè pa opsyon:

  • Ou te fèt anvan 1 janvye 1985 nan yon manman Olandè. Papa ou pa t 'gen nasyonalite Olandè nan moman ou te fèt la.
  • Ou te adopte kòm yon minè anvan 1 janvye 1985 pa yon fanm ki te genyen nasyonalite Olandè nan epòk sa a.

Ou te marye ak yon nonm ki pa Olandè anvan 1 janvye 1985 e kòm rezilta ou te pèdi nasyonalite Olandè ou. Si w te fèk divòse, w ap fè deklarasyon opsyon an nan yon lane apre disolisyon maryaj la. Ou pa oblije abite nan Netherlands pou fè deklarasyon sa a.

Si ou pa tonbe nan nenpòt nan kategori ki anwo yo, gen plis chans ou pa kalifye pou pwosesis opsyon an.

Mande

Aplikasyon pou nasyonalite Olandè pa opsyon fè nan minisipalite a. Pou fè sa, ou dwe gen yon idantifikasyon valab ak yon batistè ki soti nan peyi orijin ou. Ou dwe genyen tou yon pèmi rezidans valab oswa lòt prèv rezidans legal. Nan minisipalite a, ou dwe deklare ke w ap fè deklarasyon angajman an nan seremoni akizisyon nasyonalite Olandè yo. Lè w fè sa, ou deklare ou konnen lwa Wayòm Oland yo ap aplike pou ou tou. Anplis de sa, nan pifò ka w ap oblije renonse nasyonalite w kounye a, sof si ou ka envoke yon rezon pou egzanpsyon.

Kontakte'n

Èske w gen kesyon konsènan lwa imigrasyon oswa ou ta renmen nou ede w plis ak pwosedi opsyon ou a? Lè sa a, ou lib pou kontakte Mr Aylin Selamet, avoka nan Law & More at aylin.selamet@lawandmore.nl oswa Mr Ruby van Kersbergen, avoka nan Law & More at ruby.van.kersbergen@lawandmore.nl oswa rele nou nan +31 (0)40-3690680.

Law & More