Ki dwa ou genyen kòm lokatè?

Ki dwa ou genyen kòm lokatè?

Chak lokatè gen dwa gen de dwa enpòtan: dwa pou yo jwi lavi ak dwa pou lwe pwoteksyon. Ki kote nou diskite sou premye dwa lokatè a an koneksyon avèk obligasyon pwopriyetè kay la, dezyèm dwa lokatè a te vini nan yon blog apa sou lwaye pwoteksyon. Se poutèt sa yo pral diskite yon lòt kesyon enteresan nan blog sa a: ki lòt dwa lokatè a genyen? Dwa pou jwi lavi ak dwa pou lwe pwoteksyon se pa sèl dwa lokatè a genyen kont mèt kay la. Pou egzanp, lokatè a tou gen dwa a yon kantite dwa nan yon kontèks transfè nan pwopriyete a ki pa travèse lwaye ak ak lokasyon. Tou de dwa yo diskite youn apre lòt nan blog sa a.

Transfè nan pwopriyete a pa travèse lwaye

Paragraf 1 nan Atik 7: 226 nan Kòd Sivil Olandè a, ki aplike a lokatè nan espas rezidansyèl ak komèsyal yo, deklare bagay sa yo:

"Transfè pwopriyete kote akò lokasyon an gen rapò (...) pa pwopriyetè kay la transfere dwa ak obligasyon pwopriyetè kay la soti nan akò lokatè a pou akeri a.".

Pou lokatè a, atik sa a vle di premye nan tout transfè a de de an komen nan pwopriyete a lwe, pou egzanp nan vann pa mèt kay la nan yon lòt, pa fini akò a lokasyon. Anplis de sa, lokatè a ka revandike reklamasyon kont siksesè legal mèt kay la, kounye a ke siksesè legal sa a sipoze dwa ak obligasyon mèt kay la. Pou kesyon an nan ki reklamasyon jisteman lokatè a Lè sa a, gen, li enpòtan premye etabli ki dwa ak obligasyon nan mèt kay la pase siksesè legal l 'yo. Daprè paragraf 3 Atik 7: 226 nan Kòd Sivil la, sa yo an patikilye dwa ak obligasyon pwopriyetè kay la ki gen rapò dirèk avèk itilizasyon pwopriyete lwe a pou konsiderasyon yo dwe peye pa lokatè a, sa vle di, lwaye a. Sa vle di ke reklamasyon lokatè a ka fè kont siksesè legal pwopriyetè kay la, an prensip, gen rapò ak de dwa ki pi enpòtan li yo: dwa a plezi nan k ap viv ak dwa a lwaye pwoteksyon.

Souvan, sepandan, lokatè a ak mèt kay la tou fè lòt akò nan akò lokasyon an tèm de lòt kontni epi anrejistre sa yo nan kloz. Yon egzanp komen se yon kloz konsènan dwa prevantif lokatè a. Malgre ke li pa gen dwa lokatè a livrezon, li vle di yon obligasyon pwopriyetè kay la yo ofri: mèt kay la pral premye ofri pwopriyete a lwe pou vann lokatè a anvan li ka vann nan yon lòt siksesè legal. Èske pwopriyetè kap vini an ap mare tou pa kloz sa a nan direksyon lokatè a? Nan sans de lwa a ka, sa a se pa ka a. Sa prevwa ke yon dwa prevantif lokatè a pa dirèkteman gen rapò ak pri lwaye a, kidonk kloz ki konsène dwa acha pwopriyete lwe a pa pase bay siksesè legal mèt kay la. Sa a diferan sèlman si li konsène yon opsyon achte nan men lokatè a ak kantite lajan yo dwe peye detanzantan mèt kay la gen ladan tou yon eleman nan konpansasyon pou akizisyon final la.

Subleasing

Anplis de sa, Atik 7: 227 nan Kòd Sivil la deklare sa ki annapre yo ak konsiderasyon dwa lokatè a:

"Lokatè a otorize pou l bay pwopriyete lwe a an itilizasyon, an antye oswa an pati, bay yon lòt moun, sof si li te sipoze lokatè a ta gen objeksyon rezonab pou itilizasyon lòt moun nan."

An jeneral, li klè nan atik sa a lokatè a gen dwa pou lwe tout oswa yon pati nan pwopriyete lwe a bay yon lòt moun. Nan sans de dezyèm pati a nan Atik 7: 227 nan Kòd Sivil la, lokatè a pa ka, sepandan, kontinye nan lokasyon si li gen rezon ki fè yo sispèk ke mèt kay la pral objeksyon sa a. Nan kèk ka, objeksyon mèt kay la evidan, pa egzanp si yon entèdiksyon sou lokasyon enkli nan akò lokasyon an. Nan ka sa a, lokatè pa lokasyon pa pèmèt. Si lokatè a fè sa kanmenm, ka gen yon amann an retou. Lè sa a amann dwe lye nan entèdiksyon an sou lokasyon nan akò lokasyon an epi yo dwe mare nan yon kantite lajan maksimòm. Pou egzanp, lokasyon an nan yon chanm ki soti nan yon Air B & B ka nan fason sa a dwe entèdi nan kontra-lwaye a, ki souvan vire soti yo dwe ka a.

Nan kontèks sa a, atik 7: 244 nan Kòd Sivil la enpòtan tou pou lokasyon espas k ap viv, ki deklare ke lokatè a nan espas k ap viv pa gen dwa lwe tout espas k ap viv la. Sa a pa aplike nan yon pati nan yon espas k ap viv, tankou yon chanm. Nan lòt mo, lokatè a se nan prensip gratis pasyèlman lwe yon espas k ap viv nan yon lòt. Nan prensip, lokatè a gen dwa tou pou l rete nan pwopriyete lwe a. Sa a aplike tou si lokatè a gen kite lwe pwopriyete a lwe tèt li. Apre yo tout, Atik 7: 269 nan Kòd Sivil la Olandè bay ke mèt kay la ap kontinye lokatè pa operasyon nan lwa, menm si akò prensipal lokasyon an te fini. Sepandan, kondisyon sa yo dwe satisfè pou rezon ki nan atik sa a:

  • Espas k ap viv endepandan. Nan lòt mo, yon espas k ap viv ak aksè pwòp li yo ak pwòp enstalasyon esansyèl li yo, tankou yon kwizin ak yon twalèt. Se sèlman yon chanm Se poutèt sa pa wè sa tankou yon espas k ap viv endepandan.
  • Akò soulweyay. Pou ou kab vin yon akò ant lokatè a ak lokatè a ki satisfè kondisyon yo pou yon akò lokasyon, jan sa dekri nan Atik 7: 201 nan Kòd Sivil la.
  • Akò kontra-lwaye ki gen rapò ak lokasyon nan espas k ap viv. Nan lòt mo, akò prensipal lokasyon ant lokatè a ak pwopriyetè kay la dwe gen rapò ak pri lwaye ak kontra lwaye kote dispozisyon legal espas k ap viv yo aplike.

Si dispozisyon ki anwo yo pa respekte, soutyen an toujou pa gen okenn dwa oswa tit pou reklame nan men pwopriyetè kay la dwa pou yo rete nan pwopriyete lwe an apre akò prensipal lokasyon ant lokatè a ak mèt kay la te sispann, se konsa ke degèpisman inevitab pou li. Si lokatè a ranpli kondisyon yo, li dwe pran an kont lefèt ke mèt kay la ka kòmanse pwosedi kont lokatè a apre sis mwa yo nan lòd yo pote sou revokasyon nan lokasyon an ak evakyasyon nan let la.

Jis tankou espas k ap viv, espas komèsyal kapab tou lokatè pa lokatè a. Men, ki jan lokatè a gen rapò ak mèt kay la nan ka sa a, si lokatè a pa te otorize pou fè sa oswa si li te kite pwopriyete lwe a? Pou lane 2003 te gen yon distenksyon klè: mèt kay la pa te gen anyen pou li wè ak lokatè a paske lokatè a sèlman te gen yon relasyon legal avèk lokatè a. Kòm yon rezilta, lokatè a tou pa te gen okenn dwa e konsa yon reklamasyon kont mèt kay la. Depi lè sa a, lwa a chanje sou pwen sa a epi li précis ke si akò prensipal lokasyon ant lokatè ak pwopriyetè kay la fini, lokatè a dwe pran swen enterè ak pozisyon lokatè a pa, pou egzanp, rantre nan lokatè a nan pwosedi yo ak mèt kay. Men, si se akò prensipal lokasyon an toujou sispann apre pwosedi yo, dwa yo nan lokatè a ap tou fini.

Èske ou se yon lokatè epi ou gen nenpòt kesyon konsènan blog sa a? Lè sa a, kontakte Law & More. Avoka nou yo se ekspè nan jaden lwa lokasyon epi yo kontan ba ou konsèy. Yo kapab ede w legalman si yo ta dwe diskite sou lokasyon ou an nan pwosedi legal.

Law & More