Kisa ou ta dwe fè si ou pa kapab satisfè obligasyon alimantè ou a? Imaj

Kisa ou ta dwe fè si ou pa kapab satisfè obligasyon alimantè ou a?

Pansyon alimantè se yon alokasyon pou yon ansyen mari oswa madanm ak timoun kòm yon kontribisyon nan antretyen. Moun ki gen pou peye pansyon alimantè tou refere yo kòm debiteur antretyen an. Moun k ap resevwa pansyon alimantè a souvan refere yo kòm moun ki gen dwa a antretyen. Pansyon alimantè se yon kantite lajan ke ou oblije peye sou yon baz regilye. Nan pratik, pansyon alimantè yo peye chak mwa. Ou dwe pansyon alimantè si ou gen yon obligasyon antretyen anvè yon ansyen patnè oswa pitit ou. Yon obligasyon antretyen nan direksyon pou ansyen patnè ou rive si li pa kapab bay pou tèt li. Sikonstans ka anpeche w peye alimantè bay ansyen patnè ou. Revni ou ka chanje akòz, pou egzanp, kriz la Corona. Ki pi bon fason pou aji si ou gen yon obligasyon pou peye pansyon alimantè ke ou pa ka satisfè?

Obligasyon pansyon alimantè 1X1_Image

Obligasyon antretyen

Premye a tout, li saj pou kontakte kreyansye antretyen an, ansyen patnè ou. Ou ka fè yo konnen ke revni ou chanje e ke ou pa kapab satisfè obligasyon antretyen an. Ou ka eseye rive jwenn yon akò. Pou egzanp, ou ka dakò ke ou pral satisfè obligasyon an pita oswa ke pansyon alimantè a ap redwi. Li pi bon pou gen akò sa yo ekri nan ekri. Si ou bezwen èd ak sa, paske ou ka pa kapab vini nan yon akò ansanm, ou ka rele nan yon medyatè fè bon akò.

Si li pa posib yo rive jwenn akò ansanm, li ta dwe verifye si tribinal la te konfime obligasyon antretyen an. Sa vle di ke obligasyon antretyen an te ofisyèlman kouche pa tribinal la. Si obligasyon an pa te konfime, kreyansye antretyen an pa yo pral kapab ranfòse peman an konsa fasil. Nan ka sa a pa gen okenn jijman legalman dirèkteman aplikab pa tribinal la. Yon ajans koleksyon, tankou LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhouddsbijdragen), pa ka kolekte lajan an. Si obligasyon an legalman aplikab, kreyansye antretyen an dwe aji pi vit posib. Moun ki gen dwa a antretyen ka Lè sa a, kòmanse yon koleksyon sezi, pou egzanp, revni ou oswa machin ou. Si ou vle evite sa a, li saj pou w chèche konsèy legal nan men yon avoka pi vit ke posib.

Imedyatman, ka yon diskisyon ranfòsman dwe inisye nan pwosedi rezime. Pwosedi sa a konnen tou kòm yon pwosedi ijan. Nan pwosedi sa a ou mande jij la anpeche kreyansye a antretyen nan posibilite pou ranfòse yon peman. Nan prensip, jij la ap gen pou respekte obligasyon antretyen an. Sepandan, si gen yon bezwen finansye ki leve apre desizyon an antretyen, ka gen yon abi nan lalwa. Eksepsyon nan obligasyon antretyen an ka Se poutèt sa dwe fèt nan ka espesyal. Kriz Corona a ka yon rezon pou sa. Li pi bon pou yon avoka evalye sa.

Ou ka eseye tou chanje pansyon alimantè a. Si ou espere pwoblèm finansye yo dire pi lontan, se yon chwa reyalis. Ou pral Lè sa a, gen yo kòmanse yon pwosedi chanje obligasyon la antretyen. Kantite pansyon alimantè a ka chanje si gen yon 'chanjman nan sikonstans'. Sa a se ka a si revni ou chanje anpil apre jijman an nan obligasyon antretyen an.

Chomaj oswa règleman dèt yo anjeneral pa sitiyasyon pèmanan. Nan ka sa yo, jij la ka tanporèman diminye obligasyon antretyen ou. Jij la ka deside tou ke ou pa bezwen peye anyen. Ou chwazi pou ou travay mwens oswa menm sispann travay? Lè sa a, sa a se desizyon pwòp ou yo. Lè sa a, jij la pa pral dakò ak yon ajisteman nan obligasyon ou a peye pansyon alimantè.

Li kapab tou ka ke ou peye sipò pou timoun ak / oswa sipò mari oswa madanm lè yon jij pa janm te enplike. Nan ka sa a, ou ka, an prensip, sispann oswa diminye peman alimantasyon san sa pa gen okenn konsekans dirèk pou ou. Sa a se paske ansyen patnè ou a pa gen yon tit aplikab ak Se poutèt sa pa ka pran okenn mezi koleksyon ak sezi revni ou oswa byen. Ki sa ansyen patnè ou ka fè nan ka sa a, sepandan, se soumèt yon petisyon (oswa gen yon konvokasyon ranpli) pou mande pou akò a antretyen dwe rive vre / revoke.

Kèlkeswa si tribinal la te sanksyone oswa pa yon obligasyon antretyen, konsèy nou an rete: pa sispann peye tout yon toudenkou! Premye konsilte avèk ansyen patnè ou. Si konsiltasyon sa a pa mennen nan yon solisyon, ou ka toujou kòmanse pwosedi legal devan tribinal la.

Èske w gen kesyon sou pansyon alimantè a oswa ou vle aplike pou, chanje oswa sispann pansyon alimantè a? Lè sa a, tanpri kontakte Law & More. Nan Law & More nou konprann ke divòs la ak evènman ki vin apre yo ka gen konsekans ki rive sou lavi ou. Se poutèt sa nou pran yon apwòch pèsonèl. Ansanm avèk ou epi pètèt ansyen patnè ou, nou ka detèmine sitiyasyon legal ou pandan reyinyon an sou baz dokiman an epi eseye gade vizyon ou oswa volonte ak konsiderasyon ((re) kalkil) pansyon alimantè a epi anrejistre yo. Anplis de sa, nou ka ede w nan yon pwosedi pansyon alimantè posib. Avoka yo nan Law & More se ekspè nan jaden lalwa fanmi an epi yo kontan gide ou, petèt ansanm ak patnè ou, atravè pwosesis sa a.

Law & More