Benza ntoni abameli bamaqumrhu

Indima yegqwetha elihlangeneyo kukuqinisekisa ukuba semthethweni kweentengiselwano zorhwebo, ukucebisa amashishini ngamalungelo abo asemthethweni kunye nemisebenzi yabo, kubandakanya imisebenzi noxanduva lwamagosa aseburhulumenteni. Ukwenza oku, kufuneka babe nolwazi ngemiba yomthetho wesivumelwano, umthetho werhafu, ubalo-mali, umthetho wezokhuseleko, ukubhengezwa, amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, iilayisensi, imithetho yocando, kunye nemithetho ejolise kwishishini lemibutho abayisebenzelayo.

Law & More B.V.