Wenza ntoni igqwetha lezorhwebo

Indima yegqwetha elirhwebayo kukuqinisekisa ukuba semthethweni kwentengiselwano, ukucebisa iinkampani ngamalungelo abo asemthethweni kunye nemisebenzi yabo, kubandakanya imisebenzi noxanduva lwamagosa adibeneyo. Ukwenza oku, kufuneka babe nolwazi ngemiba yomthetho wesivumelwano, umthetho werhafu, ubalo-mali, umthetho wezokhuseleko, ukubhengezwa, amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, iilayisensi, imithetho yocando, kunye nemithetho ejolise kwishishini lemibutho abayisebenzelayo.

Law & More B.V.