Yintoni igqwetha elidibeneyo

Igqwetha elisebenza ngokudibeneyo ligqwetha elisebenza ngaphakathi kwimeko yokudibana, ihlala imele amashishini. Amagqwetha angamaqumrhu angangamagqwetha eetransekshini, oko kuthetha ukuba banceda ukubhala iikhontrakthi, ukunqanda ukumangalelana nokwenza ngenye indlela umsebenzi wezomthetho wasemva kwexesha. Abahlohli banokuba ngamagqwetha eenkampani; lamagqwetha amele imibutho yezomthetho, nokuba kungenisa isimangalo nxamnye nomntu owenze kakubi umbutho okanye okhusela iqumrhu ukuba umangalelwe.

Law & More B.V.