Yintoni isivumelwano esisemthethweni

Isivumelwano esisemthethweni sisivumelwano esinyanzeliswa ngokusemthethweni phakathi kwamaqela amabini okanye nangaphezulu. Isenokuba ngumlomo okanye ibhalwe. Ngokuqhelekileyo, iqela lithembisa ukwenza okuthile komnye ngokutshintshela inzuzo. Isivumelwano esisemthethweni kufuneka sibe nenjongo esemthethweni, isivumelwano sobabini, ukuqaphela, amaqela afanelekileyo kunye nokuvuma okwenyanzelekileyo ukuba kunyanzeliswe.

Law & More B.V.