Yintoni ikhontrakthi yekota

Isivumelwano se-quasi sisivumelwano esenziwe yinkundla xa kungekho sivumelwano sisesikweni phakathi kwamaqela, kwaye kukho impikiswano malunga nokuhlawulwa kwempahla okanye iinkonzo ezibonelelweyo. Iinkundla zenza iikhontrakthi ezingapheliyo zokuthintela iqela ekubeni lityebiswe ngokungekho sikweni, okanye ekubeni lixhamle kwimeko xa lingafanelekanga ukwenza njalo.

Law & More B.V.