Yintoni isivumelwano sabanini zabelo

Umnini zabelo ngumntu okanye iziko (kubandakanya iqumrhu) elisesikweni ngokwalo libe linye okanye nangaphezulu isheya kwishishini likarhulumente okanye labucala. Isivumelwano sabanini zabelo, esikwabizwa ngokuba sisivumelwano sabanini bempahla, lilungiselelo phakathi kwabanini zabelo benkampani elichaza indlela ekufuneka isetyenziswe ngayo inkampani kwaye ichaza amalungelo noxanduva lwabanini zabelo. Isivumelwano sikwabandakanya ulwazi kulawulo lwenkampani kunye namalungelo kunye nokukhuselwa kwabanini zabelo.

Law & More B.V.