Yintoni isivumelwano esinganyanzelekanga

Isivumelwano esingenakunyanzeliswa sisivumelwano esibhaliweyo okanye somlomo esingazukunyanzeliswa ziinkundla. Zininzi izizathu ezahlukeneyo zokuba inkundla inganganyanzelisi ikhontrakthi. Iikhontrakthi zisenokunganyanzeleki ngenxa yemicimbi yazo, ngenxa yokuba elinye icala lesivumelwano lisebenzise elinye iqela, okanye ngenxa yokuba kungekho bungqina baneleyo besivumelwano.

Law & More B.V.