Uqhawulo mtshato

Isiphelo sokugqibela, esisemthethweni somtshato (njengoko sahlukile ngokwahlukana ngokwasemthethweni) xa omabini amaqela ekhululekile ukuba angaphinda atshate. Uqhawulo mtshato olupheleleyo luwuchitha umtshato, ngokungafaniyo noqhawulo mtshato, olusebenza njengesivumelwano sokwahlukana.

Law & More B.V.