Alimony

Eyaziwa ngokuba "ngumlingane wesondlo" kwamanye amazwe, i-alimony inganikezelwa kumyeni okanye kumfazi. I-Alimony ibhekisa kwiintlawulo ezi-odolwe yinkundla kwiqabane okanye kwiqabane langaphambili ngaphakathi kwesivumelwano sokwahlukana okanye sokuqhawula umtshato. Isizathu soku kukubonelela ngenkxaso-mali kwiqabane elifumana umvuzo ophantsi, okanye kwezinye iimeko, akukho ngeniso kwaphela. Umzekelo, kwimeko apho kukho abantwana ababandakanyekayo, indoda ngokwembali ibisoloko isondla, kwaye umfazi usenokuba uyekile umsebenzi wokukhulisa abantwana kwaye uya kuba semngciphekweni wezezimali emva kokwahlukana okanye uqhawulo mtshato. Imithetho kumazwe amaninzi inyanzelisa ukuba iqabane eliqhawule umtshato linelungelo lokuphila ubomi obufanayo nobabunabo ngaphambili xa babetshatile.

Law & More B.V.