Urhoxisiwe

Xa umtshato ubhangisiwe, oko kuthetha ukuba umanyano luchazwa njengolungenamsebenzi nolungasebenziyo. Ngokusisiseko, umtshato uthathwa njengongazange ubekho kwasekuqaleni. Oku kwahlukile kuqhawulo-mtshato kuba uqhawulo-mtshato luphawula ukuphela komanyano olusemthethweni, kodwa umtshato usabonwa njengowukhona. Ngokungafaniyo noqhawulo-mtshato kunye nokufa, ukuchitha umtshato kubangela ukuba umtshato ungabikho emehlweni omthetho, onokuthi uchaphazele ukwahlulwa kwepropathi kunye nokugcinwa kwabantwana.

Law & More B.V.