Ukugcinwa komntwana emva komtshato

Ukugcina umntwana kubandakanya zombini uxanduva kunye nelungelo lomzali lokukhulisa nokukhathalela umntwana wakhe omncinci. Oku kuchaphazela impilo-ntle yomzimba, ukhuseleko kunye nokukhula komntwana omncinci. Apho abazali abasebenzisa igunya elidibeneyo labazali bathatha isigqibo sokufaka isicelo sokuqhawula umtshato, abazali baya kuthi, ngokomgaqo, baqhubeke besebenzisa igunya lobuzali ngokudibeneyo.

Ngaphandle kokunokwenzeka: inkundla inokuthatha isigqibo sokuba omnye wabazali unegunya lobuzali elipheleleyo. Nangona kunjalo, ekwenzeni esi sigqibo, ezona mfuno zilungileyo zomntwana zibaluleke kakhulu. Kwimeko apho kukho umngcipheko ongamkelekanga wokuba umntwana angabanjiswa okanye alahleke phakathi kwabazali (kwaye imeko leyo ayinakulunga ukuba iphuculwe ngokwaneleyo kwixesha elifutshane), okanye apho utshintsho lokugcina umntwana luyimfuneko ukulungiselela iimfuno ezilungileyo zomntwana.

Law & More B.V.