Uqhawulo mtshato

Uqhawulo-mtshato ngokwasesidlangalaleni lukwaziwa njengoqhawulo-mtshato ngentsebenziswano, oko kuthetha ukuba uqhawulo-mtshato oluhambelana nemithetho yentsebenziswano. Kuqhawulo-mtshato ngokwaseburhulumenteni okanye ngentsebenziswano, omabini amacala agcina iingcebiso, abathi basebenzise indlela yokusebenzisana kwaye basebenze kunye ukuzama ukusombulula imiba, okanye ubuncinci banciphise inani kunye nobungakanani bempikiswano. Abacebisi kunye nabaxumi babo bafuna ukwakha imvumelwano kwaye bathathe izigqibo ezininzi kangangoko ngaphandle kwenkundla.

Law & More B.V.