Izizathu zokuqhawula umtshato

Ukuba uqhawulo-mtshato ngokuvunyelwana akuyiyo inketho, ungaqwalasela unilaterally ukuqalisa inkqubo yoqhawulo-mtshato ngezizathu zokuphazanyiswa okungenakulungiswa komtshato. Umtshato uphazanyiswe ngendlela engenakulungiseka xa ukuqhubekeka kokuhlalisana phakathi kwabatshati kunye nokuqala kwakhona kuye kwaba yinto engenakwenzeka ngenxa yokuphazamiseka. Iinyani eziphathekayo ezibonisa ukuphazamiseka okungenakulungiseka komtshato kunokuba, umzekelo, ukukrexeza okanye ukungasahlali kunye kwikhaya lomtshato.

Law & More B.V.