Ukutshata kwakhona

Ukutshata kwakhona kuthetha ukutshata kwakhona emva kokufa okanye uqhawulo-mtshato kwiqabane. Ngumtshato wesibini okanye olandelayo. Ukutshata kwakhona kunokubonisa imiba emininzi yezomthetho enje ngesondlo, ilungelo lokugcina kunye nelifa.

Law & More B.V.