Yintoni i-alimony esekwe kwi

Kukho uluhlu olubanzi lwezinto xa kugqitywa ukuba ngaba isondlo kufuneka sinikezelwe njenge:

 • Iimfuno zezemali zeqela elicela isondlo
 • Ukukwazi ukuhlawula komhlawuli
 • Indlela ababezonwabisa ngayo abantu abatshatileyo ngexesha lomtshato
 • Oko umntu ngamnye akwaziyo ukukufumana, kubandakanya noko bakufumanayo kunye namandla abo okufumana
 • Ubude bomtshato
 • abantwana

Iqela elinyanzelekileyo ukuba lihlawule isondlo, kwiimeko ezininzi, kuya kufuneka lihlawule isixa esithile esichaziweyo inyanga nenyanga ixesha eliza kuchazwa kwisigwebo sesibini sokuqhawula umtshato okanye isivumelwano sokuhlawula. Ukuhlawulwa kwe-alimony nangona kunjalo, akufuneki kwenzeke ixesha elingenammiselo. Kukho iimeko apho iqela elinyanzelekileyo linokuyeka ukuhlawula isondlo. Ukuhlawulwa kwe-alimony kunokuphela kwimeko yeziganeko zilandelayo:

 • Umamkeli uphinde watshata
 • Abantwana bafikelela kwiminyaka yokuvuthwa
 • Inkundla ithatha isigqibo sokuba emva kwexesha elifanelekileyo, ummkeli akenzanga mgudu uyonelisayo wokuzixhasa.
 • Umvuzo uthatha umhlala-phantsi, emva koko ijaji inokuthi ithathe isigqibo sokutshintsha isixa semali ekufuneka sihlawulwe,
 • Ukusweleka kwalo naliphi na iqela.
Law & More B.V.