Yintoni imali yesondlo

Isondlo senzelwe ukunika inkxaso kumlingane owenza umvuzo ophantsi, okanye kwezinye iimeko, akukho mvuzo konke konke. Umzekelo, kwimeko apho kukho abantwana ababandakanyekayo, indoda ngokwembali ibisoloko isondla, kwaye umfazi usenokuba uyekile umsebenzi wokukhulisa abantwana kwaye uya kuba semngciphekweni wezezimali emva kokwahlukana okanye uqhawulo mtshato. Imithetho kumazwe amaninzi inyanzelisa ukuba iqabane eliqhawule umtshato linelungelo lokuphila ubomi obufanayo nobabunabo ngaphambili xa babetshatile.

Law & More B.V.