Zithini iindidi ezahlukeneyo zomthetho

Ngelixa kukho iintlobo ezahlukeneyo zomthetho ezinokufundwa kwaye ziqwalaselwe, kuhlala kulula kakhulu ukubahlula ngokwamacandelo amabini asisiseko: imithetho yoluntu kunye nemithetho yabucala. Imithetho yoluntu yile isekwe ngurhulumente ukuze alungelelanise kwaye alawule indlela yokuziphatha kwabemi, ehlala iquka imithetho yolwaphulo-mthetho kunye nemithetho yomgaqo-siseko. Imithetho yabucala yile isekwe ukunceda ukulawula ishishini kunye nezivumelwano zabucala phakathi kwabantu, zihlala zibandakanya umthetho wentuthumbo kunye nemithetho yepropathi. Kuba umthetho lo ungumgaqo obanzi, umthetho wohlulwe waba ziindawo ezintlanu zomthetho; Umgaqo-siseko, umthetho wolawulo, umthetho wolwaphulo-mthetho, umthetho woluntu kunye nomthetho wamanye amazwe.

Law & More B.V.