Zenza ntoni iifemu zomthetho

Ifemu yamagqwetha liziko leshishini elenziwa ligqwetha elinye okanye nangaphezulu ukuba libandakanyeke kulomthetho. Inkonzo ephambili enikezelwa yifemu yamagqwetha kukucebisa abathengi (abantu okanye amaqumrhu) ngamalungelo noxanduva lwabo ngokwasemthethweni, kunye nokumela abathengi kumatyala embambano nawolwaphulo-mthetho, ukurhweba ngokushishina, kunye neminye imicimbi apho kufunwa iingcebiso zomthetho nolunye uncedo.

Law & More B.V.