Wenza ntoni igqwetha

Igqwetha linelayisensi yokuziqhelanisa nomthetho, kwaye linyanzelekile ukuba liwugcine umthetho ngelixa likhusela amalungelo abaxumi balo. Eminye imisebenzi edla ngokunxulunyaniswa negqwetha ibandakanya: ukubonelela ngengcebiso kwezomthetho kunye neengcebiso, ukuphanda kunye nokuqokelela ulwazi okanye ubungqina, ukwenza amaxwebhu asemthethweni ahambelana noqhawulo mtshato, umyolelo, iikhontrakthi kunye nokuthengiswa kwezindlu, kunye nokutshutshisa okanye ukuzithethelela enkundleni.

Law & More B.V.