Undoqo womthetho onyanzelekileyo ngesiqhelo kukuba umntu akanako nje ukujongela phantsi…

Isiseko somthetho onyanzelekileyo ngokubanzi kukuba umntu akanakukwazi nje ukusukela kwizibonelelo ezinjalo. Nangona kunjalo, i-Dutch Civil Code ithi kwinqaku le-7: 902 umntu unokukhupha umthetho osisinyanzeliso ngesivumelwano sokuxazulula, xa isivumelwano sinenjongo yokuphelisa ukungaqiniseki okhoyo okanye imbambano kwaye nje ukuba ayingqubani nesidima kunye noluntu ulungelelwano. Oku kungqinwe yinkundla ePhakamileyo yaseDatshi ngomhla we-6 kuJanuwari, kwityala apho i-Tekisi yezeNtlalontle ('iSociaal Fonds Taxi') yajongana nenkampani yeeteksi iBlue Taxi ngokwala kwayo ukukhupha ixesha lokulinda kwabaqhubi bayo. Iiteksi eziluhlaza kunye nabaqhubi beeteksi ezifanelekileyo, nangona kunjalo, babeka lo mgaqo phantsi kwesivumelwano sokuhlala. Okwangoku, i-Blue Taxi yatsala umququ omfutshane, njengoko la malungiselelo engenakubhenelwa kwi-SFT.

2017-02-02

isabelo
Law & More B.V.