Ukuba bekuxhomekeke kuMphathiswa waseDatshi…

Ukuba bekuya ku-Mphathiswa wase-Datshi uMgcini weMicimbi yezeNtlalontle kunye neNtlalontle, nabani na ofumana umvuzo osemthethweni osemthethweni uyakufumana imali efanayo kwi-awa kwixa elizayo. Okwangoku, umvuzo omncinci wase-Datshi ngeyure unokuxhomekeka kwinani leeyure zomsebenzi kunye necandelo asebenza kulo. Umthetho oyilwayo uye wafumaneka kwi-intanethi ngokubonisana, oku kuthetha ukuba nabani na onomdla (abantu, iinkampani kunye namaziko) angenisa izimvo zakhe ngalo mthetho usayilwayo.

isabelo
Law & More B.V.