Ukuthumela iindleko ezingalunganga kunye nezobuxoki kuGoogle

Ukuthumela ugxeko-ncomo olubi nolwebuxoki kuGoogle kubiza umthengi ongonelisekanga. Umthengi uthumele uphononongo olungelulo malunga nenkulisa kunye neBhodi yaBalawuli bayo phantsi kolawulo oluhlukileyo nangaziwa. Inkundla yezibheno yase-Amsterdam ichaze ukuba umthengi akazange aphikise ukuba akazange enze ngokuhambelana nemithetho engabhalwanga ethathwa njengeyamkelekileyo kubomi bezentlalontle, kungoko enze isenzo esingekho mthethweni kule ndawo yokufundela. Isiphumo kukuba umthengi kufuneka ahlawule phantse i-17.000 yeuros ngomonakalo kunye nezinye iindleko.

2018-01-13

isabelo
Law & More B.V.