Ukuxelwa kokubhaliswa kukawonke-wonke ngokubanzi nokufikeleleka ngokubanzi

(ngokuhambelana neNqaku lama-35b (1) leMigaqo yeZiko leMfundo

 

UTom Meevis

UTom Meevis ubhalise ezi ndawo zilandelayo zomthetho kwirejista yeendawo zomthetho eNetherlands Bar:

• Umthetho wenkampani
• Abantu nomthetho wosapho
• Umthetho wolwaphulo-mthetho
• Umthetho wengqesho

Ngokwemigangatho ye-Netherlands Bar ukubhaliswa kuyamnyanzela ukuba afumane iikhredithi ezilishumi zoqeqesho ngonyaka kwindawo nganye esemthethweni ebhalisiweyo.

 

UMax Hodak

UMaxim Hodak ubhalise ezi ndawo zilandelayo zomthetho kwirejista yeendawo zomthetho eNetherlands Bar:

Umthetho weNkampani

Ngokwemigangatho ye-Netherlands Bar ukubhaliswa kuyamnyanzela ukuba afumane iikhredithi ezilishumi zoqeqesho ngonyaka kwindawo nganye esemthethweni ebhalisiweyo.